A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1914

1914-00-00 / 3391

A polgármester jelenti a székesfőváros közönségének, hogy BELGRAD ELESETT Ellenünk esküdtek, életünkben s jogainkban elbizakodva hábor­gattak, trónunk örökösét meggyil­kolták. Vitéz katonáink most megmutatják, hogy minket büntetlenül bántani nem lehet. Kitűzték Isten segítségével diadal­mas zászlajukat az ellenünk szőtt össze­esküvés fő fészkében. Lobogjanak a mi zászlóink is, világosod­janak meg ablakaink, konduljanak meg a harangok és hirdessék túláradó örö­münket, határtalan büszkeségün­ket s rendületlen bizalmunkat. ÉLJEN A HAZA

Next

/
Oldalképek
Tartalom