Vendéglősök Lapja, 1925 (41. évfolyam, 1-24. szám)

1925-10-20 / 20. szám

1025. október 20. VENDÉGLŐSÖK LAPJA Budapest, X., Füzér-utca 3. Tele fon: József 121-58 S& Elfogy a bortermés. Óbor alig van már és ami van, novemberig el fog fogyni. A bel- fogyasztás télen és tavasszal a gazdasági krízis és a túlmagas borárak folytán tényleg csökkent, az előző évhez képest legfeljebb egyharmaddal, ma azonban a leszállóit borárak és az általános kedvezőbb gazdasági helyzet folytán ismét emelkedőben van. A borfogyasztási adó meg­felelő leszállításánál és hogyha a korcsmái kimérési árak az idén közönséges borra a 10— 14,000 koronás árat nem haladják meg, az ország belfogyasztására a bortermést könnyen fel fogja venni. A Budapesti Vendéglősipartestület min­den hónap 5-én és 20-án délelőtt 10 órakor békéltető tárgyalásokat tart. Panaszfelvétel a rendes hivatalos órák alatt. Minden hó 10-én és 24-én tanoncszerződés — előtte fölvételi vizsgával. Minden hó 15-én és 30 án délután 4 órakor segédvizsga, jelentkezés 2 nappal előbb okmányokkal. Hivatalos órák minden­nap 9 órától délután 2-ig. Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos Dr. KISS ISTVÁNNÉ. Újdonság ! Újdonság 1 I Finom vegyesíz 0-3 literes borosstnenikban, V2 kg. tart., drbja 15.000 K Superior vegyesfz, 5 kg.-os ládákban, kg.-kint _ 16.000 K Su perior szilvafz, 5 kg.-os ládákban, kg.-kint — 16.000 K „Ocean“ Magyar Konzervgyár és Kereskedelmi R.-T. Budapest, VI., Vágány utca 12. Hordókénezéshez használjon kénkorongot, nem csepeg, hordóit nem rongálja, gazdaságos. Cí£kB Budapest, V., Vilmos császár út 48. 1 SircsapoMoriszaii cikkek 1 j Máka Tivadar fémárúgyár i 1 Budapest, VII., Kazinczy utca 47. sz. 1 Telefon: József 128—27 Budapesti m. kir. Államrendfirséa 1. kér. kaptánysága, mint j r. büntetőbíróság ítéletkivonat Hajdú Jó z s e ff vendéglőst (Böszörményi út 36. szám) borhamisí­tásért és hamisított bornak forgalomba- hozataláért 6 napi elzárásra és egy­millióötszázezer korona pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős. I. kér. kapitányság GELDMERR Uveycsiszoló B Uveijhajlíió és tUkörgyár Budapest, IX., Tűzoltó utca 22. Alapítva 1862. Telefon József 9 —97" A hentesipari kiállításon aranyéremmel és állami díszoklevéllel kitüntetve! Zwick József és Fia nrauykoszonts kádármesterek Soroksár, Grassalkovich út 148. szám Vállalják kitűnő anyagból dók, zsf r oshordó k teskádak elkészítését. ISAEii] CML Vili., Rákóczi út 49. sz. Első Tokaji TOKAJI KONYAK A LEGJOBB Konyakgyár R.-T. Tokaj Engl Bernát ésTsa R.-T. Budapest. Központi Szeszfőzde Ajánlja: mindennemű gyümölcspálinKáját TEAVAJ helyett használjon legfinomabb BIEN-féle TEAMARGAflSfiT, amely a teavajat teljesen pótolja. BIEH S. FIA! zsírárúgyár Budapest, VII., Nagydiófa utca 7. Telefon : József 128—48 Első Magyar MechaniKai Hordógyár Herrmann János és Fiai R.-T., Budapest-Kőbánya, X., Liget-u. 6-8. szállít hasított szlavóniai dongafából, elsőrendű minőségben, gőzölve. Magyarország- egyetlen gőzüzemű bordőgyára Sürgönyeim : Hordort Telefon: Jőzs. 58-43 Csak a nyomtatott felírórendszer nyújt a pénzkezelésnél teljes biztonságot. Uj National pénztárak összegezővei már 9,720.000 koronáért részletfizetésre is kaphatók. National Regisztráló Pénztárait terjesztési vállalata Budapest, IV., Váci utca 20. Telefon: 11—19 és napellenzőt a legjHiányosabban gyárt és javít GRÜNWALD SÁNDOR lakatos és redőnygyártó, Budapest, V8., Ó utca 84. Telefon: 135—73 SAJT szükségletét fedezze mindenkor csak Stauffer és Fiai nyugatmagyarországi sajtgyáraK és kiviteli vállalatnál, RépczelaK. kávéházak, vendéglők, stb., külső terrasz és belső helyiségek, balkonok babérfákkal, pálmákkal, virágzó nö­vénnyel való díszítését TAX PÉTER ÉS FIAI növénykölcsönző és díszítő cég, karbantar­tással együtt a legjutányosabban vállalja Budapest, VII., István út 50. Telefon: Jőzs. 91-51 aMALATAPEZSGOSORt HOGYHA MINDIG ISSZA,EGÉSZSÉGÉTS PÉNZÉ EGYRÉSZÉT JUTALOMKÉNT KAPJA VISSZA. GYÁRTJA A FŐVÁROSI SÖRFÖZÖR.T. KŐBÁNYÁN. Nyári éttermi üzemek kerti széket, kerti asztalt, evő­eszközöket, tányérokat, öveg- nemüeket, sőrkimérökészülé­keket és minden egyéb felszerelési tár­gyakat legolcsóbban beszerezhetik: HEXNER JÓZSEF cégnél Budapest, VII., Király u. 25. Telefon: J, 129-02 Äsi T

Next

/
Oldalképek
Tartalom