Rákos Vidéke, 1929 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1929-06-09 / 23. szám

2. oldal. RÁKOS VIDÉKÉ 23. szám ismert társainak hosszú sorozatából. Igen jól játszották. Deák Lőrinc kitűnő szerepben gazdagította kiváló ala­kításainak sorozatát, Hortobágyi nagyon mulatságos figurát faragott a gyáva apósból, Ila Märy finom és kellemes, Matolcsiné félelmes anyós volt. Kisebb szere­pekben jeleskedett Deák Lőrincné, Sala, Sass, Salamon Gizi, Pilis Piroska, Tímár Aranka. Lenkey Gyula néhány szavas szerepében is mulatságot szerzett. Vasárnap délután a „Debrecenbe kéne menni" több közönséget érdemelt volna, estére azonban már szépen megtelt a terem. Nem is bánta meg, aki eljött. A „Párisi divat" a modern operettek között a jobbak közé tartozik. Vidám, elég érdekes, a zenéje szép. Kiváló előadásban tolmácsolta színtársulatunk. Ila Märy elemében volt: graciózus, kedves. Krémer Feri tomboló sikert aratott megvesztegetően vonzó és ötletes játékával. Salamon Gizi, Nagy Pál, Pilis Piroska, Sas Imre, Tímár Aranka a szokott jók. Sokat nevettek Szilágyin, aki az álmos boltiszolgát játszotta igen jól. A ragyogó és ízléses toalettek tömkelegé gyönyörködtette a közön­séget, a szép színpad divatáruházi berendezésére pedig a Schulek és Kardos cég lehetett méltán büszke. Ők bocsátották a társulat rendelkezésére az áruk tömegét, amelyeket Kardos rendezett el választékos Ízléssel. Egyik legszebb sikerű estéje volt ez színházi évadunknak. Ugyanekkor a Rafc termében Molnár Ferenc Olympia cimü vigjátékát mutatták be, igen szép és népes közönség előtt, ragyogó előadásban, igen nagy sikerrel. Hétfőn közepes számú közönség előtt a Nagy­kaszinóban a .Zenebona“ dzsessz-operett került színre. Ezt az ultramodern, silány darabot sehogy sem tudta bevenni közönségünk. Szövege unalmas, zenéje gyöt- relmes. A szegény színészek pedig mindent elkövettek a közönség mulattatására, főként a mindig kitűnő Hortobágyi. Sala Domokos csak a harmadik felvonásban jelent meg a színen Ila Märyvel és megint olyan kabinet alakot mutatott be, hogy felvillamozta a publi­kumot, mely táncszámukat négyszer megismételtette. Vendégként ifj. Szalay Gyula lépett fel táncos komikus szerepben és bebizonyította, hogy remek táncos, egyébként azonban a szerencsétlen darab és a Krémer Feri jogos népszerűsége túlságosan megnehezítette helyzetét. Kedden Sashalmon játszott a társulat a Kantler vendéglőben, a kedvezőtlen idő miatt a teremben. A .Tüzek az éjszakában“ került színre, a szokott kiváló előadásban, szépszámú közönség előtt. Szerdán Molnár Ferenc Olympiáját a kaszinóban játszották. A világsikerré vált szellemes, de képtelen befejezésü darab előadása egyik legragyogóbb teljesít­ménye a társulatnak. Mindenki helyén volt, sőt szen­zációsan jó. Deák Lőrincnének egyik legpompásabb alakítását élveztük Deák Lőrinc az elrajzolt, lehetetlen huszárkapitány alakját is elfogadtatta, Hortobágyi klasszikus volt, Sala élettől duzzadó, Matolcsiné kifogástalan, Mikes pedig meglepően eredeti és karak­terisztikus. Ezt a tökéletesen egybehangolt együttest vendégként egészítette ki Nagy Pálné Megyeri Olga, akiben kellemes megjelenésű és Ízléses játéku drámai szendét ismertünk meg. Érdeklődéssel várjuk további szereplését. A csütörtöki „Biborruhás asszony" előadásáról a jövő héten számolunk be. Műsor: Péntek: olcsó helyárakkal az „Ida regényét“ ismétlik. Az eddigi évad legszebb darabja. Meg kell nézni mindenkinek 1 — Szombat: Gyurkovics fiuk, operett. — Vasárnap d. u.: A régi nyár. Este: a derék Fridolin, kacagtató bohózat. 100 pengőt kap, aki nem nevet. A Rafc helyiségében: „Párisi divat“. — Hétfő: Vasuti vendéglő (Kis pipa). — Kellemes kerthelyiség — Kitűnő fajborok. — Pontos kiszolgálás. — Frissen csapolt szent János sör. —■ Minden csütörtökön este halvacsora és elsőrangú cigányzene Szives pártfogásukat kérem. Ifj. Rozmanith János. Mindennemű építőanyagot olcsón szállít: VITTEK TESTVÉREK cég Csömőri-ut 115. szám,’ Mária-utca sarok. Mészhomok tégla. Eladó házhelyek Rákosszentmihályon Hársfa-utca és Akácfa-utca között 150 négyzetöles és 300 négyzetöles telkek nölenként 12 P. Bővebbet dr. Hovhannesian Eghia gödöllői ügyvédnél. OBERBAUER A. UTÓDA Magyarország legrégibb miseruhák, egyházi-szerek, zászlók, oltárépitő és templom berendező vállalata. BUDAPEST, VÁCZI-U. 41. Tel.: Ant. 833-44. P4PEK JÓZSEF utóda © 1 e gr G-ábor böröndös és finom bóráragyártó Budapest, IV. Vád-utca 31—33 piarista épület és Vili. Rákóczi-ut II. Kizárólag Jobb miattségO áruki Ölest pianinót Vidéke kiadóhivatala utján kérek. Tennis«, futball, athletíka, torna, turisztika felszerelések legolcsóbban Seffer Antal tornaszerek és sporteszközök gyára BUDAPEST, IV. Kamermayer Károly-u. 3. Tel. 891—31, IV. Kecskeméti-utca 14. Tel. 896—94. Árjegyzék ingyen. U| rendszerű szivattyús kút, kézi és xnotorhajtásra. KAMMECpf) ÄbflJOS lakatos, bádogos, légszesz és vízvezeték szerelő szabadal­mazott találmánya. 'Rákosszentmihály, RÁKOSI-ÍIT 55. Legjobb, leggazdaságosabb, könnyüjáratu. Télen nyitott csappal fagymentes. A műhelyben bármikor megtekinthető. Javításokat pontosan és szakszerűen végzek. czipöszalon Budapest, IV., JSJClll XJWA IV Bécsi-utcza 5. szám. Félemelet Danis és Hegedűs nőidivat szabó cég IV. Váci-utca 30, tanulóleányokat keres.

Next

/
Oldalképek
Tartalom