Rákos Vidéke, 1928 (28. évfolyam, 1-53. szám)

1928-01-01 / 1. szám

2. o'dal. RÁKOS VIDÉKE 1. szám. mélyíthetjük, ha a gyakorlati életben is érvényesítjük azokat. Nagy feladat, s még a kezdet kezdeténél vagyunk. Tehát tovább dolgozom. Az újév közeledtével szivem mélvéből minden jót kívánok, úgy önnek, mint Szeretettéinek. Én most elutazom. Valahol — még magam sem tudom hol — a csonka határ mentén akarom tölteni a Szilvesztert. Ezen az éjszakán arról szeretnék elmélkedni, mit kell és mit nem szabad tenni — a hazáért. Azt mondják, a határról látni lehet a felkelő Napot — s az elveszett Kárpátokat. Nekem mind a kettő egyaránt kedves. Öröm és bánat fog el, ha csak gondolok is rájuk. Isten legyen velünk, hogy jó munkát végezhessünk! Uralkodoházunk alapítása 2588-ik éve első havának első napján. Ennél szebb, nemesebb, igazabb és hazafiasabb újévi üdvözletei aligha írtak még 1928 ra. Nem foszt­hattuk meg tőle olvasóinkat, hogy közre ne adjuk. A másik levél a mi házi ügyünk, kedves örömünk és ennek a hálás kifejezéséül adjuk közre. Francisczy Béla, a rákosfalvi vezető társadalom egyik legértékesebb tagja irta, lapunk régi barátja és kiváló támogatója, akinek meleg szeretete és elismerése gazdag jutalmunk és biztatónk közérdekű munkánkban. A kedves levél igy szól: Kedves Szerkesztő Uram 1 Ismét elmúlt egy esztendő, cudarul hamar múlt el, Öregszünk. Pedig lassabban is reá­érnénk. De, ha igy kell — hát igy kell. Egy azonban bizonyos, hogy a „Rákos Vidéke“ bármilyen hamar is lesz még öregebb — olvasótábora, tett légyen az ifjú és öreg — egyformán szereti és mindig egyformán, változatlan szeretettel lesi uj számait. Szeretettel üdvözlöm ezért én is a Rákos Vidékét, de szeretettel üdvözlöm az uj esztendő alkalmából azokat is, akik ennek a lapnak életet adnak — Önt, kedves Szerkesztő Ur, s munkatársait is! HÍREK. B. u. é. ki Őszinte szívvel boldog uj évet kívánunk kedves olvasóinknak! A „Rákos Vidéke* a mai számmal hu­szonnyolcadik évfolyamába lép. Midőn köszönetét mon­dunk közönségünknek, hogy becsületes törekvéseinket méltányolva, hiven támogatta lapunkat e csaknem három évtizeden át, egyúttal kérjük, hogy ezentúl is ajándé­kozzon meg szerető pártfogásával. Régi barátainkat kérjük, hogy a megújuló lakosság körében terjesszék lapunkat, a melyet senki sem nélkülözhet már csak azért sem, mert a „Rákos Vidéke“ a község hivatalos lapja és mint ilyen az elöljáróság hivatalos közlemé­nyeinek egyetlen tolmácsa. Mindenkinek érdeke, hogy ezekről idejekorán és szabatos értesülést nyerjen, ha csak a károsodás kockázatát nem vállalja. Engedjék meg, hogy felhasználjuk ezt az alkalmat arra is, hogy régi t. előfizetőinket felkérjük, hogy hátralékaikat most már kiegyenlíteni szíveskedjenek. Az előfizetés előre fizetés és nincs olyan lapvállalat, a mely e téren az egész világon elfogadott elvtől eltérhetne. Kiadóhivata­lunk a háborús idők zavarai és gondjai következtében a méltányosságnak példátlan határáig ment el e tekin­tetben, a miból az a fonák helyzet fejlődött, hogy némely helyen tizszer-huszszor kell pénzbeszedőnknek kísérletezni, mig a hátralék egy töredéké néz hozzájuthat. Az élet lassankint visszazökken a rendes kerék­vágásba, itt az i^;e, hogy a méltányosságunk és jó­indulatunk -cuményeként támadt elfajulásnak is véget vessünk és most már viszont mi is érezzük az érde­keltek részéről elvárható méltánylást és jóindulatot. A jelen számmal, ha bár még nem olyan mérték­ben, mint szere nénk, - a „Rákos Vidéke“ megindult Boldog uj évet kiván Stróbl mester. Élő és művirág, csokor, koszorú Virágüzlet, özv. Grotta Gyuláné II arc** a sor. A ráni in pán I Elsőrendű áru, pontos mérleg, szo- ■ J'* köjj ' lid árak, előzékeny kiszolgálás. Mühlbaelier Marton fatelepe és tüzelőanyag raktára RÁKOSSZENTMIHÁLY f /* RÁKÓCZÍ-UT Poroszszén és kox, aprított és hasábfa házhoz szállítva. RAFALOVSZKY ÁGOSTON Megrendelésre nyelei ételek Gyors Olcsó. Pontos fezzéshAzt József Bérautó fuvarozó vállalata Rákosszentmihály, Rákosi-ut 74. sz. Harcsa-sor (Rákosi-uti üzletházj Elvállal mindennemű darabáiu szállítá­sát helyben, Budapestre és vidékre. Bokaszoritő EXIT. orvosi műszer és testegyenesitö gépek gyára Budapest, IV. Petőfi Vándor-utca 17. Radó József blúz, ruha, pongyola és kabát női divatháza BUDAPEST, FERENCIEK-TERE 1. (Klr. bérpalota. felölő! talpig ruház az újból megnyílt TULIPÁN gyermekotthon áruház tor- Raktáron vannak az összes gyermekruház zati cikkek (csecsemőtől 18 éves korig) igen Jutányos arakban. ízlésben minő- n A g 11 A k «égben, megbízhatóságban UH*» II Ha U J HELYISEGE ; cég a régi ! IV. kér., Appouyi-tér 5. szám. Belvárosi Takarékpénztár épület. A rákosazentmikályi postaaltisztek fa- és szén telep ének hirdetménye. A postásoktól fa és szén: Nyugodtan nézhet a tél elé. Ulá-hol pénzéért fát és szenet vehet, Melyért mérgelődhet eleget. Kevés pénzért jót csak a postások nyújtanak, Melyről meggyőződhet Nefelefts-utca 16 alatt. Meg kell nézni a postások telepét, És mondani kell róla jogos véleményt. Mert bizony azt kevesen tudják, Hogy IMefelepn-u. 16. alatt a postások telepén Kapható legolcsóbban a legjobb Pa és szén. Rákosszentmihály kedvelt szórakozó helye a Rákosi­ul és Pálya-ut sarkán levő KST VARGA-féle vendéglő Minden igényt kielégítő családias szórakozás. — Kitűnő étéjek és italok mérsékelt áron. — Elsőrendű amerikai teke- asztal. - Külön vendégszobák. — Előzékeny és pontos kiszolgálás FÉNYKÉP- NAGYÍTÁSOK Budapest, IV, Semmelweis-utca 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom