Rákos Vidéke, 1926 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1926-01-03 / 1. szám

2 oi<iai »3*08 BIDBüi 1. szám nak, hogy immár huszonhatodik évfolyamát nyitja meg ezzel a számmal. Hálás szívvel pedig, Isten után az ő jó közönsé­gének, mely szeretettel felkarolta és híven kitart mellette, örömmel üdvözöljük a mi kedves, régi olvasóink mellett azt a hatalmas uj tábort, a mely az elmúlt év folyamán hozzánk csatlakozott és közönségünk számát jelentősen meggyarapi- ; tóttá, nyilvánvaló méltánylásául annak a törekvésünknek, hogy becsületes, hü tárgyilagos krónikásai akartunk lenni e környék életének és lankadatlan harcosai közérdekeinek. E lapok -ninden sorából csak lángolóan hazafias és valláserkölcsös szellem árad és a szeplőtlen magyar kultúrát szolgálja minden szavunk. Pártot, elfogultságot nem ismerünk, országos poli- ! ikával nem foglalkozunk, szabadságunkat, függetlenségünket ' semmi sem korlátozza, a szeretetet hirdetjük és minden igaz imberrel, minden hü hazafival testvériséget tartunk. Ez a mi ;lvünk, ez a mi újságírói hitvallásunk. Ezt csupán a gyűlöl­ködő vagy fondor lélek nem érti meg, vagy a ki érdekből szeretne elgáncsolni. Itt-ott akad alattomban konkolyhintő, d alattomban maszlagot kever, hazugság, rágalom és csel- izövés fegyverével próbálkozik, de hozzánk fel nem ér, mert lékünk lebirhatatlan fegyverünk az igazság és szeretet és mi íz uj évfolyamot huszonhatodszor is Isten nevében kezdjük neg és a magyarok Istenének áldását kérjük az ujesztendő lapján minden olvasónkra, barátunkra, sőt minden becsületes fenségünkre. B. u. é. k. , A „Rákos Vidéke“ szerkesztősége és kiadóhivatala. Újévi istentiszteletek. Szilveszter napján, dec. 11-én, 5 órakor lesz az Ó-áldás templomunkban. Újév tápján a szentmiséket a rendes vasárnapi sorrendben ártják meg I A katliolikus énekkarok karácsonyi szerep­ése. A karácsonyi ünnepi nagymisék pompáját két nagyon zépen fejlődő énekkar emelte. Az egyik a leánykongrega- ; listák énekkara, - mely Bállá Ignácné énektanárnő vezény- J ésével teljes latin misével szerepelt, a másik á Crédo énekkar, nely betéteket adott elő Pornóy János kántor karmesterrel. Szenkivül Bállá Ignácné gyönyürü „Ave Máriát“ énekelt cellemes, jól iskolázott hangon. Távozó hitoktató. A megyéspüspök Vargha Szigfrid ózsef rákosszentmihályi hitoktatót Rákospalotára helyezte át :áplánnak A fiatal lelkipásztor rövid négy hónapi ittléte alatt negnyerte a hívek rokonérzését, kik sajnálattal látják távozását. ' Szilveszteri ref. istentisztelet. Az egyház veze- ősége ezúton is közli az érdekeltekkel, hogy a sziveszteri stentiszteletet nem az imateremben tartja, mivel a (aszinó nagylermét időközben sikerült megkapni az stentisztelet céljára. Az istentisztelet este 6-kor kezdődik. Virilisták. A község 1926. évi legtöbb adófizető képviselői: 1. Kerner Emil kereskedő, 2. Lippe Ödön gyógy- zerész, 3. Balázsovich Zoltán lapszerkesztő, 4. Singer Márton ; akereskedő, 5. Zirmann János vendéglős, 6 Szarvas Imre akereskedő, 7. Solti Sándor vendéglős, Tóbiás Ádám >orbély, 9. Musitz Géza gyógyszerész, 11. Perl Dezső akereskedő, 12. Gauser Károly terménykereskedő, 13. dr. Jngár Gyula ügyvéd, 14. Lipovitz Zsigmond ékszerész, 15. tornyok Gyula háztulajdonos, Póttagok: 1. Pintér Gyula nészáros, 2. Mazács Lajos asztalos, 3. Éwoldt Béla vállalkozó. A kaszinói Szilveszter. A Kaszinó elnöksége iajiálattal értesíti a Kaszinó tagjait, hogy régi, hagyományos szokásától eltérően, ezidei Szilveszter estélyét csütörtökön ;ste 8 órakor, a szokásos szombati vacsorák keretén belül artja meg, mert megfelelő zenekart nem sikerült szerződtetni, inélkül pedig költséges kabaré előadását nem tarthatja meg. \zonban felkéri a tagokat, hogy a csütörtöki összejövetelen :saládtagjaikkal együtt minél számosabban jelenjenek meg, rogy a múlt szenvedéseit elfeledve, vidám kedvvel kívánjanak igymásnak boldog újévet. Elkésett hir. Szégyenletesen elkésett ez a hír, de igazán nem tehetünk róla, hogy a mi kedves mátyásföldi rendőrorvosunk, Kuharik Ferenc dr., olyan szerény ember, mint a tavaszi ibolya és miként az olvadozó hó alól előbuk- ; kan a zöld fűszál, úgy derült ki róla is e napokban, amikor ' hivatalos ügyben községünkben járt, hogy hetekkel ezelőtt tiszteletbeli járási tiszti orvossá nevezték ki. Elkésve is öröm- • niel közöljük ezt a hirt, azzal, hogy neki jobb volt előbb, mint később, nekünk pedig jobb később, mint soha. Részletfizetésre készpénzárban kanhathlf • Férfi és nö* ruházati cikkek, férfi öltö- napiiaiUIV. nyök, felöltök, női kosztümök és felső kabátok. Férfi-, női és gyermek-cipők, mindennemű textil­áruk, vászon, chifon, batiszt, mosókelmék, stb Férfi- és női fehérnemüek. ruha és kabátszövetek, férfi kalapok, valamint férfi, női és gyermek-harisnyák, stb. Yarrógép és kerékpár. Tűzifa, porosz- és magyar szén. Só, bor, minden­féle szeszes italok, terményáruk, stb. a legolcsóbb napi árban. Rákosszentmihályi Takarékpénztár R.-T. áruosztályában, Blzalom-u 1. Rákosi-ut sarok Megérkeztek a legújabb selyemkülönlegességek, melyeket Páris - Lyon - Zürichben személyesen vásároltam a legelső beszerzési forrásoknál és ennélfogva azon helyzetben vagyok, hogy a leqolcsóbb árban árusíthatom, miről a t. hölgyközönség vétel­kényszer nélkül is meggyőződhetik. Párisból hetenkint újdonságok érkeznek MOLNÁR EDE selyemkülönlegességek árnháza BUDAPEST, IV. APPONYI-TÉR 5. (Belvárosi Takarékpénztár épülete). P ALAIS ROYAL BUDAPEST IV. PETŐFI SÁNDOR-UTCZA 8. SZÁM. Diszmü. kinaezüst, bőráru, valamint gyémántután- zatu ékszerek és gyöngyök legolcsóbb árban. O-yá-saétesssereía: ».ag-y ■vá.la.sztéite'b&xi CSERY Lit JÓS szUcsmestcr, Rákos­szentmihály, Miklós- utca 8. (Kavicsbánya) Saját készitményü szűcs és szőrmeáruk. — Molykár elleni megóvás biztosítással. — Szőrmebundák, boák, muffok készítése, átalakítása, javítása és festése, a legjutányosabb áron. LIPCSEI VILMOS RUHA, PONGYOLA és BLÚZ KÜLÖNLEGESSÉGEK ÁRUHÁZA BUDAPEST, IV. KÉR KÍGYÓ-TÉR 4 SZÁM czipőszalon Budapest, IV., A a 9 a mt* Bécsi-utcza 5. szám. Félemelet. Ön kedvező részletfizetési feltételek mellett vásárolhat vagy rendelhet átmeneti és téiikabátokat férfi, flu és leánykák részére, tiszta gyapjú­szövetből a legjobb kivitelben, az országszerte ismert és újból megnyílt (a volt Kossnih Lajos-ntcai) Wolf ruhaáruházában most IV., Gerlőczy-utca 1. szám. Külön mértékszerinti szabóság. TCI CCnU • 10A __KQ Külö n gyermekruha osztály. ICLLiUfl* \it+ Jó­iS,Äs.“X Orosshändler J. Budapest, IV. Semmelveis-utca 17. A legszebb készletek legfinomabb háló-, ebédlő-, őrl­és szalon-berendezésekben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom