Rákos Vidéke, 1923 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1923-01-14 / 2. szám

6 oldal. HSK09 fEIPggg l 2. szám. posta t csoport 400, Szakali Győző 360, Dr. Oarai Lajos 400, Czvejanovits Járosné 310, Thoma István 300, Andrássi N. 300, Humay Gyula, Babinyecz Ferencz, Berger Péter, Major János vaskereskedő, Fekete Lajos, Horváth Károly, Schulek Károly, Danis Győző, Strobl Nándor, Bajza Pál 300—300, ifj, Diósy Nándor 280, Kiss Gergely 250, Sárközi Imre, Bogyó Sarolta,(Bernéül Rezső, Fleisig Sándor, Kecskeméthy Vincze, Kertes! Ignátz, Dr. Szűcs László, Schön Endre, Rottler József, N. N., BIesz Ferensz, id. Röhl Károly, Kubik József, Labancz Tivadarné, Dr. Neumann Béni, Malovetz M., Reichly Ferenczné, Várhegyi Aladár, Málovetz György, Kohn Adél, Gaulinszky Andor, Zoltovány János, Málovits Lajos, Lindenfeld Ignátz 200 - 200, Kiss Lajos, Weisz Miklós, Pichler plébános, Szakos Bálint 180 - 180, Szigetby Lajos 150, Demeter Jánoané 140, Feierczeig Elemér, Paulényi 140—140, Ginál J. 150, Káldor N. 120, Major Gyula 150, Steiner Ignátz 100, Czinker János 100, Zagyva József 100, Reiser József ICO kor. N. N. 100, Páyer Vilibáldné 100, Bozsák Lajos 180, Ecker Mihály 100. Prágner István 100 Vambach Gyula ICO, Dénesné Gödöllő 100, Palyi József 40, N. N. 40, N. N. 40, Somogyi Jenő 100 korona. A női testápolás kézikönyve. Irta Práger Márton dr. (Kiadja: Lampel B. könyvkiadóhivatala Budapest Andrássy-ut 21.) Az erő, a szépség csakis helyes célszerű ápolással tart­ható fent. Erinek elsajátítása erős vágyként él a nőkben. A legújabban fenti cim alatt megjelent hatalmas tanulmány módot ad arra. Megtanítja a nőket mindenre, ami a testápolással kapcsolatos. A könyv értékes tudást terjeszt. Leány, asszony, anya — mind-mind megtalálja a szükséges tudnivalót. A közel 200 oldalas munka aránylag olcsó: 275 K. Figyelem. Fűszer, csemege és. italkülönlegességek. Nagy választék pecsenye és asszu borokban. Bor árak: 1 liter kitűnő Moóri ezerjó M0, Visontai ,,Ó“ 115, „Uj“ 90. Palugyai asztali 165. Doháuytőzsde, for­galmiadó és okmánybélyeg. — 1 liter valódi kiskőrösi barack 750, Tokaji törköly, kisüstös 950, Telefon 15 sz. KERNEK EMIL kereskedőnél Rákosi-ut 45. A |#jj házat, telket, lakást jól akar venni vagy eladni, vagy “ **'• olcsó pénzkölcsönt akar, forduljon bizalommal Kiss József ny. áll. tanítóhoz, Rákosszentmihály: János- utca 14. az Eme ingatlanforgalmi irodája ügyvezetőjéhez. Meghívó. A „Rákosszentmihályi Testedzők Köre“ 1923 január hó 28-án d. u. 5 órakor a Rákosszentmihályi Kaszinó dísz­termében (amennyiben ezt a helyiséget bármi okból meg nem kaphatná, úgy tagjait irásbelileg külön értesíti) az alábbi tárgysorozattal III. rendes közgyűlését tartja, amelyre t. Tagjait ezennel meghívja az Elnökség Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó, 2. Ügyvezető igaz­gató évi jelentése, 3. Művezető igazgató évi jelentése, 4. 1922. évi zárszámadások előterjesztése, 5. Számvizsgálóbizoítság jelentése, 6. A felmeutvény megadása, 7. 1923. évi költség- előirányzat előterjesztése, 8. Tisztujitás, 9 Esetleges indiványok. Hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy Kossuth Lajos-utca 24. sz. alatti 493. négyszögöles telek, valamint a Pálya-ut 17. szám alatti ingatlanból 15 négyszögöl önkéntes próbaárverésen fog a legtöbbet Ígérőnek f. hó 16-án délelőtt 10 órakor a község­házán eladatni. HIVATALOS RÉSZ. 8/1923. Hirdetmény. A m. kir. központi statisztikai hivatal 6578/1922. számú rendelete értelmében a községünkben levő összes kézmtí- iparosok és egyéb kisiparosok tudomására hozzuk, hogy a f. év elejétől kezdve az üzemében (műhelyében) felhasznált anyagokról, előállított iparcikkekről, végzett munkákról, ille­tőleg üzleti forgalomról feljegyzéseket szükséges vezetniük, hogy az 1924. év elejéi) végrehajtandó kisipari üzemi és termelési statisztikai felvétel részére kívánt adatokat kellően megadhassák. Rákosszentmihály, 1923. január 9: Községi elöljáróság. Zirmann János vendéglője Rákosszentmihály,. Piacztér Kitűnő fajborok. — ízletes ételek. — Figyelmes ki­szolgálás. — Méltányos árak. STRÓBL 5SU, szép és fiatallá varázsolják. Rákosszentmihály Corvin utca 16. szám fflákosi-ut sarok. önt Átalakítások, javítások jutányossá. Budapest szénzáczíóját képezik ELSNER OSZKÁR á r n h & z a i fö üzlet IV. Párizsi-ntcza 3, sz, Koronahcrczeg-utcza sarok. Nagy választék szalagokban, csipkékben, jabots ecbar- pe, shawíokban és mindennemű divatcikkekben* AGYAR CONFEKTiO ÜYEK R. T. :::: Ezelőtt: Ü NGÁR LIPÓT BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJ0S-UTCZA 2. cs. LANS M cs. és kir. udv. szállító BUDAPEST, SZERVITATÉR ÉS KORONAHERCZEG-U. SAROK. Porczellán és üveg. Iparművészeti dísztárgyak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom