Rákos Vidéke, 1905 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-22 / 4. szám

4. szám. RÁKOS VIDÉKE Óvás. Figyelmeztetem minden üzletfelemet, barátomat ösme- rősömet, hogy részemre kifizetéseket vagy szállításokat csakis sajátkezű aláírásommal és üzleti bélyegzőmmel ellátott nyug- tatvány ellenében teljesítsenek, mert az esetleges visszaélések következtében szenvedett károkért felelősséget nem vállalok. Tisztelettel Marton Gábor építő és ácsmester Rákosszentmihály, llona-utcza. { Herzfeld Lajos j X császári és királyi udvari szállító ^ 1 Budapest, IV., Kristóf-tér 2. sz. f ^ Telefon 76—50. Telefon 76—50. ^ 2 Legújabb díszes ruhák és kalapokra* 2 ^ Fátyolok és csipk^konfekcziók dús ^ ^ — készletben. ~ 4? ^ Valódi csipkéd kizárólagos raktára. ^ í* I KNUTH KAROLY — mérnök és gyáros Budapest, YII. Garay-utca 6-10. ^ Elvállalja vízvezetékek, fürdők, szivattyúk, hőlégmotorok, és központi fűtések berendezését. Farsangi tréfák ólomöntés, tréfás jóslattal, legyezők Konta Testvéreknél Kávéház megnyitás. Van szerencsém összes t. vendégeimet, ismerőseimet és jóakaróimat tisztelettel értesíteni, hogy a rákosszentmihályi fürdo- kioszk-épületben eddig fennállott kávé- házamat megszüntettem s üzletemet a József- és Miklós-utcza sarkán újonnan berendezett kényelmes helyiségben megnyitottam. Midőn eddigi nagybecsű pártfogásukért hálás köszönetét mondok, egyúttal szives támogatásukat, nagy áldozatok árán léte­sített uj vállalatomhoz is kikérem. Kettős uj tekeasztal áll a nagy­érdemű közönség rendelkezésére. Karambol. — Kégli. Figyelmes kiszolgálás. — Olcsó árak. Tiszta, természetes borok. — Kávéházi italok. Tömeges látogatást kér kitűnő tisztelettel Menártovits Lajos, kávés. Cw ? JOÓ GYULA ? BUDAPEST, VII., Erzsébet-körut 52, sz., ajánlja ízléses kivitelű és czélszerü díszműáruk, utazási czikkek, bronz=, üveg= és bőráruk dús raktárát. Dusán felszerelt játékaru fióküzlet VII., ERZSÉBET-KÖRUT 58. (a Royal szállodával szemben.) Újdonságok, o o Meglepetések, o o Társasjátékok. Tombolatárgyak, oooooooó Franczia babák. o o o o o o o Elmés játékujdonságok. o o o e o o o 5 é

Next

/
Oldalképek
Tartalom