Budai Napló, 1936 (34. évfolyam, 1209-1243. szám)

1936-12-03 / 1239. szám

Budai Napló 1936. december 3. BE'*" Éhgyomorra naponta igyék egy pohár Kristály-vize BEJ Közmunkák Budin A budapesti uj közforgalmi repülőtér nagy han- gárépületének építésével kapcsolatos vízvezetéki és csatornázási, valamint központi fűtési berendezési munkálataira tartott versenytárgyalást az iparügyi minisztérium. Ajánlatot adtak be: Vízvezetéki és csatornázási munkára: Orcsó Gyula 19.366.70, Egri és fia 21.553.60, Farkas Jenő 22.420.60, Nagy Ká­roly 24.428.50, Wéber Henrik 23.196.50, Hrauda Károly és fia 23.832.30, vitéz Helényi Márton 23.976.60, (bánatpénzt nem tett le), Hoffmann Dé­nes 24.266 P 40 fill., Cross Charles 25.434.86, Sze- gedy Béla Jenő 26.097, Kolbányi és Pákozdy 26.174 P-vel; központi fűtési munkákra: Egri és fia 55.698 ebből esőcsatorna 6419, Szegedy Béla Jenő 63.267.70, esőcsatorna 9110, Rietschel és Henneberg 63.904.10, esőcsatorna 12.730, Duska és Riedlmayer 64.789.50, esőcsatorna 13.640, Hrauda Károly és fia 66.202.80, esőcsatorna 9098, Cross Charles 69.503.20, esőcsa­torna 13.335, Kolbányi és Pákozdy 71.337.20, eső­csatorna 10.610, Helényi Márton 72.854.60, esőcsa­torna 15.704, (bánatpénzt nem tett le), Lendvai Sándor 44.970, esőcsatorna 8820, összeadási hiba, a helyes végösszeg kb. 77.000 P. A hőszigetelő fedélsik képzés és vízzáró héjazat építési munkáira ajánlatot adtak be: Grundböck Béla 12.55, 2.75 egységáron, össz. 92.350 P; Wohl József 12.60, 2.75 egységáron, ossz. 92.650 P; dr. Hevey Tivadar 113.950 P; Parafakőgyár rt. 115.500 P-vel; Részajánlatok: Nagybátony-Ujlaki: csak héjalás ra vízszigetelés nélkül ossz. 90.000 P, egységár 15 P; Eternit Művek: csak tetőfedő munkára Eternit huUámlemezzel 48.484 P; „Grozit,, csak tetőszige­telésre 4.20 egységáron, össz. 26.040 P-vel. I EUársndü munkát jutányos áron kászit VALI GABOR Első b a d a I e I m t á blaf • stész •teli H., lokolo-u. 18. T»l>fow hivő; 1-568-63 || Ingatlanforgalom Budin 1. kerületben: MeűgT'FéféüCről özv. miklósvári Miklós Tibor- néra (I. Alkotás utca), 7055/3. hrsz. 105.000 P-ért. Dr. Havasi Gyuláról kk. VJadár Máriára (I. Daruvári ut), 10041/3. hrsz., 15.000 pengőért. Farkasvölgyi Villaépftő Rt.-ről Koncz Nándorra (I. Torbágyi ut), 8859/12. hrsz., 15.000 pengőért. Országos Protestáns Árva Egyletről (Schilling Gyula és nejére fi. Hieronymi ut), 10119/16. hrsz., 12.172.50 pengőért. Országos Protestáns Árva Egyletről özv. Mixich Tamásnéra (I. Hieronymi ut), 10119/12. hrsz., 12.289.50 pengőért. Greenwald Oszkár és birtoktársairól Stem Leó és birtoktársaira (I. Németvölgyi ut), 8278/2. hrsz., 23.500 pengőért. Gréenwald Oszkár és birtoktársairól Böszörmé­nyi üti ingatlanforgalmi kft-re '<(L Németvölgyi ut), 8278/1. hrsz., 21.000 pengőért. Bánházy József és birtoktársairól dr. Székely Sándoméra (I. Bürök ucca 7/e.), 8568/1. bírsz. 47.000 pengőért. II. kerületben: Gregersen Mária és Hugóról Lóránt Antal és birtoktársaira fii. Királyhégy ucta) 13544/2 hrsz., 90.000 pengőért. Record köhyvkereskedelmi ipari és gazdasági rt.-ról Soukup Feréncriére (n. Ganz utca 19. sz.) 13548. hrsz., 15.000 pengőért. Kopper Arankáról vitéz Pintér Vilmos és ne­jére (II. Csalán ut), 11847/3 hrsz., 9.750 pengőért. özv. Radich Gézáné és birtoktársairól Schubert Józseftvéra (IL Apolda iitca 16.); ' 13950. hrsz., 25.000 pengőért. ' Bárdoss K. 'Árpádról 1/3 része dr. Bozóky Jenőre (II. Kacsa utca 23.), 13589. hrsz., 18.000 pengőért. Blazsovszky Károly és nejéről Harmath Károly és nejére (II. Rokushegyi lépcső 9/a.), 12129. hrsz., 33.100 pengőrét. III. kerületben: Dr. Tóth Gyula és birtoktársairól Rosenberg Rudolfra (IIÍÍ Vérhalom utca), 15365/14 hrsz., 15.700 pengőéit. Schöllér Mihály és birtoktársairól özv. Lind- uiayer Pálnéra (III. Föld utca 531), 17055. hrsz., 24.000 pengőért. Héhn' Józsefről Bérezik Jánosnéra (III. Lőpor- malom dűlő), 23519/1. hrsz. 8.000 pengőért. Nagy Istvánniéról í% illetőséget Hámmelspach Sebestyén és nejére (III. Vörosvári utca 62.), 16994 hrsz., 10.000 pengőért. özv. Rupp Józsefné és birtoktársairól Bohn Testvérek Téglagyár ftt.-ra (III. Táborhegy), 16614 hrsz., 21.000 pengőért. Hechtl Lipót'és' nejéről özv. Kálmán Mómé és birtóktársára (III. Körte utca Í3.), 16966 hrsz. 16.000 pengőért. Demetróvich Erzsébetről vitéz Mumohy Várjon Zoltánnéra (III. Szemlőhegy utca 33.), 15124/1 hrsz 42.000 pengőért. Dr. Sárkány Mórról Vince István és nejére (III. Vérhálom utca), 15080 hrsz., 22.000 pengőért Dr. Sárkány Mórról Tirser László és nejére (III. Vérhalom ucca), 15079/3 hrsz., 18.000 P-ért. Biró Dénesről dr. Radnai Samunéra (III. Kis- celli utca), 17306. hrsz., 85.300 pengőért. Dr. Horcher Ödön és birtoktársairól dr. Sár­kány Mórra (III. Vérhalom ucca), 16079/3., 15080., 15079/1—2. hrsz., 64.000 pengőért. XI. kerületben: Baluska Elemér és nejéről dr. Szalontay Károly­ra (XL, Sashegyi ut), 8146/4. hrsz., 20.000 pengő­ért. Vásároltunk Budán! Felhívjuk nh. előfizetőink és olvasóink figyelmét az eland régi budai cégekre és kér. jük, hogy vásárlásaiknál és rendeléseiknél saját érdekükben is hivatkozzanak a Bud“> Naplóra. Különösen Buda uj lakóinak szolgál Útmutatásul ez a találhatják a lakásukhoz legközelebb eső üzleteket, ahol a legteljesebb bizalommal vasá Tolhatnak. a Krisztinában Tűzifa, szén, koksz ZSOLNAI HERMANN GÉPE1YÍ6Ó ÉS TÜZELÖINYAGTELEP L, Enyedi-u. t. TeLt 1*530-93 VILLÁM, RÁDIÓ SZERELÉS — CSERE — JAKABNÁL I.v POHAM-lirrA 2 JAVÍTÁS Telefon: 1-522-27 RUHÁT, FELÖLTŐT I., Krisztina-krt. 119. csak MOLDVAINÁL csináltasson. Telefonhivó: 1-510-96. JÁTÉK-OTTHON I., KRISZTINA-RflRUT 34. Bőröndök, ratikfilöb, ház­tartási cikkek, vlaNsas- v&uaak legolcsóbban. HHEPREISACH-CIPÖJLMILojí I., KRISZTINA-TÉR 5._________________AUGÚSZT-HAZ PROHASZKA NAPTÁR 1937. ÉVRE KAPHATÓ MISSZIÓSROLT KÖNYV- ÉS PAPIRKERESKEDESBEN I., KrUilina ItőrUl 127. „Kösz** bélyeg 8 */p 5 százalék engedményt biztosit előfizetőinknek PÁL, úri- és női divataruház1 ■ *«««»-«*[1 JÓ FŰZÖT, KanS\i.T6' SCHWEITZERHÉ füxösxalonfából I,, Mészdros-u. 6 PAPLAN ÉS MATRACÜZEM GÖBBÖSNÉ Átdolgozásokat vállal I., KRI5Z»WA-KÖRUT 30--------------------------------------------- Telelőn ! 1_549—21 TARTÓS HULLÁM QOCKNÉ HAJFESTÉS I HÖLGYFODRÁSZ DIVATOS ESTÉLYI FRIZURÁK I. ATTILA-UTCA 10 OLCSÓI MEGBÍZHATÓI Autógumi, hó és Sárcipőjavitás ECKL GUMI JAVÍTÓ I„ MÉSZÁROS-UTCA 14, KOPFMANN JÁNOS cuk0,ka- é|,ácrsaok,lídÉ­L, ENDEESZ GTDRGT-TÉR 1. Fiók: IL, MARGIT-KRT. LÍTSZERÉSZ ÉS F0T0SZKKÜZLE1 ZIBRINYI L. KRISZTINA-TÉR 3. Aujaizt-há? MODERN ÉS SPECIALIS STÍLBÚTOROK ANTIKBUTOROK R EST 4URALÍSA ALBRECHT ROBERT, I. ATTILA-U. 12. DECI VASÚT DROGÉRIA I., Allcoiás-u. 13. Tel. : 1—660—45. ATTILA TAKARÍTÓ VALLALAT ELVÁLLAL SÚROLÁST, BEERESZTÉST, IIKARITÁST, ABLAKTISZTÍTÁST I., Attila-ntoa 71. r ' Telefonhivó í 614-80 . SZŐNYEG uvitasí;£°cI£2:ISZIIT0S L, ATTILA UTCA 14. Tel.: 1-556-50 Putsay Testvérek cukrászdája és sütőüzeme 1.. ATTILA UTC/V 21. 1SZTER • SZŐRME • ERNYŐ l„ KRISZTINAlKÖRUT 34. O (A>tuil «aludsz da aaUalt Hol vásároljunk a Böszörményi úton /».. J-á sütő- és cukrászüzem L Bő.zorményi-ul 36/a Icészilményei egész Budán kedvellek A legolcsóbb festek, háztartási cikkek és illatszerek I., Böszőrményi-út 17/b. Művészi cégtáblák, ajFánévFáblák Kozmánál I., Alkotás-u. 9. T-taivá: 1-53441 ELSŐ BUDAI ORASZAMATORIUM L, KrlsztUa-krt. S9 óráját csak szakképzett 4ráesni javittueá. Ugyanott érák <s ékszerek állandó raktárt. Zálogjegyet, törtaranyat Teszek. an Hlszert,csemegél ésllaláru1 wU eVB KOD.NÁR-IA1 vásárolunk HO I., ATTILA-«. 25. saját bán) Tel.: 1-608 33 a Zsigmond~utcában v iá q u né tiszar, csamage, Italáruk 11| le R-otl kozmetikai, háztartási cikkek nil |á is olcsón kaphatók (II. Zslgmond-o 21. Lakács fürdőnél. Tel. 1-511-33. ia siánalék engedmény előfizetőinknek PAULINYI tUMkü buvai kEzMÜI-AHI MLrtcl-tSlÓ ÍS VEGYTISZIITOUnAL ni, Zalgmaad-atca 5á (nn ndTnrbnn.) Teletem: 1444-72. BUDäWSZKY ÁRUHÁZ IU., Zaln»d4tss 3e. LnkSc.lördó-el » »!•> Úri ás női divat, fehárnemi. harisnyák, gyermekrnhák STANZEL KENYÉR |||. Zslgmond u elismert 45 A W: i s32 «a III- ZSIGMOND-U. 68. ti A V-'b't H4r#| öl4n fln#n| hütettáro k RADIO mm" Brüll lOzsof III. Lalas-a. 4. Tal.: t-Otl-32 a Mi a pgit-kőr utó n Génleiró ,ok,,or",l,‘im Tomcsány’ fordítóiroda II., Mareü-krft. 69, — Telefon « 1—522—6». Reicher István * leslek* ^vegvtlszlitA 11», Tégla-ntca 9. Tel.: 1-522-61 __ iűn It A Szőrme, ernyő csuk Vagácstó! MARGIT-KORUT 45. — II.. FO-UTCA 11. SZÁM. Modern ülőbútorok, rekamiék, függönyök Bartn Gynla kárpit«, ás tervezC-lakberendező 11. Tölgyfa-utca 26. 44 éves PAPLAN- és AGYNEMOKÉSZITÖ ÜZEM HALÁSZ JÓZSEF II., HORTÁTH-U. 3B. {Marpll-hrt. sarokl U| munkák ós óldolgozások IIISZT GYULA OPT,KUS » fotoszak­hTUI,W UZLFTE KIZÁRÓLAG A ^ÜaRüÍÍkÖRUT 6. Szeifisrttsl szemben. jrúic és éfcsserele Javítások játlllánil. rálog­renkef Latosnál cédulát, tört aranyat, ezüs- ----------------- ~ töt legmagasabb áron vesz. Mar git Körút 18 meTeoR II.. Margit-kflrut 5Q/52. criiisr I Rádiói Villám! anoi engedményt ad e szelvény ellenében márkás 10 fo cikkek kivételével GHflMTZE ILLBTSZEWTáW. II.. MkR6IT-Kl)RUT 3B|b aiiéazi lénykepek Keller János mlllermébcn II., MargU-kőrnl 87. Tel. : 1-537-54 Mindennemű papírárat, könyvet Budán legolcsóbban NBUFMBN céhnél. II.. Margit keimt 50 52­Újság kőlesönkőnyvtáránnk hókjn _____ .TE RI* ítíxö, hessíylí fogalom II., Margit körűi 13— XI., Horthy M at IS., IV. Maxeum körút 27. szóm 1*11111*7 •■■nC eziistkoszorós bőröndős­ULRHIaA LUJUw mester, fest, javit, alakit Ml Marni! kft 8- T 1-543-98 LINKE egyedüli uridivatüzlet Budán (Átrium mozgó mallatt) i|.. Margit-kBmt 51. Telelőn: I 537-19 CÉGIABLAFESTŐ E BAKONYIÉ (BodzsAr) ll„ BÁRÖ LIPTHAY-UCCA 12. TELEFON: 1-662-91 kuzicsK-o Pai Kenyérgyára I , Horválh-u. sto. ▼ Telefon : 1-518-23. INTÉZETEK. KXVÉHÁZAK. ÉTTERMEK SZÁLLÍTÓJA Vas- és konyhafebzerelési cikkek1^^”;^ Nemeth K. Géza vaskercskodés 11., Csalogány»!!. 50. (Szénatérné1! Legolcsóbb üveg éa porcellán üzlet Balaton István, II. Marglt-körut 38|o Tel.: 1-544-60. ólomkristályok, tükrök Kedvelő fizetési feltételek VIDALASZLÚ angol url szabó II- Margit krt 56 Tál: 1-548-42. Festék, háztartási cikkek fack hód. ll„MaraH-krt9 I-1-571-76 testékUxlet FURNÉR óz FAKERESKEDÉS SUGÁR CÁSZ.CÓ Tel: 1-541-45. II. MARGIT-KRT 56 1 (az udvarban) az Olasz-fasor kornyékén 1/CC7I CD r*C7A festék, van, bánUttánl l'I-Oi.LL.IX 4n villanó ncikknk fixint« Fő ű sínt ;~U. OLASZ FASOR 23. Fiák ■ OLASZ FASOR 45 a Vizivároaban <0, Éves cég ZSOLDOS mfivésnök H- Ffl-u 38. Készíti Téaoftoket, zománctáblákat, bélyegzőket VARGA S A N D OR ■ KÁRPITOS ÉS LAKBERENDEZŐ • ___________11., Lánchid-utca 4. Telefon: 1-560-57# MÁRKÁS rá dió, vlllinitrerelós, prammolon ós rádlóJavtlRs WACHTEL EMIL hal. ang. villanyszerelő n.. CORVIN-TÉR i. TELEFON: I-577-75. TISZA TESTVÉREK II., FŐ D. 12. Tel.; 1 —577—13. Töayv^^zaüTmfikereTke dése, papír-, Író- és rajz* szerek raktára, hivataloa kiadványok nagy raktára. 140 ÉVE ÓRÁT, — ÉKSZERT, ' — JAVÍTÁST FISCHER ANTAL SZAKCÉGTŐL} a CORVIN-TÉR 9. TELEFON: 1-511-1»: * “TRzlISgyrBeMSdSSffS^SSS^” férfi- és nőldlvalclkkek Telefon: 1-516-87.__________HAUER feS MÁRTON BUDAI NAGYÁRUHÁZ piperecikkek, bőráruk, létük Leich ner II., II.. FŐ-u -46. linoleum URI- ÉS PAPI SZABÓSÁG BÁNKI BÉC/I II. Fö-U. S3. OTT 4n MAB1 hív. snálUt6|. A legrégibb VIRÁGÜZLET Budán na . ^'14__1 TT...X.IÁ. B ADN A JULISKA H.. Srltrvl D.nső-tár 6 TELEFON: 1—524—11. Németh Miklós könyvkötő , ÉS DISZMÍVF« IL, BATTHYÁNY .U. 3. TELEFON: 1-526-67. Hoakovítz Katalin utóda BÉRES GÉZ&HÉ ♦ II., FŰ-UTCA 25. Lwtehh móriról, dUit.ll ót mtifsuzanyl ksllók.h tiUts AUT SIS E. művészi fényképész 0., CORVIN-TÉR 9. TELEFON: 1-575-52. sVFSí. „FŰMMÉ BLEUE".MSPttó F Ü T Tel. a 1-665-31. y/a eegedmény e lap falrrntatő Iának. _______ TÖM NI LAJOS cukrászdája II., MARKOV1TS IVÁN-UTCA 4. I S3t méoywi eyerz Bnd*u köziemortok | UNGVÁRI ANTAL főjegyző, „Notnrins“ fazdt­tő-, diktáld-, leírd- ás tlbbszörösitő irndájs IL, tÓ-UTCA 92. , Telefon : 1—611—78 SÁMSONI CIPŐSZALON URL, NŐI- ÉS SPECIÁLIS SPOHCIPÉSZ „ _____ TEL i 1-563-91.____________________11. FŐ-U. 37. a L ágymányoson GELLÉRT DIVATHÁZ XI., Horthy Miklós ut 25 MEGNYÍLT Szent Imrfi könyv- ét papirkereskodéa négynvelvii kölcsönkűnvvtór ll„ Srt Imn harceQ.ut 2. T.: 2.690-33 EGYETLEN SzanylFerenc cipöszaküzlet ‘ Láevmónvoson I. HORTHY M.-UI 60 Simplon parfüméria Simplon mozi mellett XI., HOHIHY MIKLÚS-UT 60. Telefo°= 2-507-71. Pécsi vajház "■f mellett XI., HORTHY M.-ut 32. Tol.: 2-B934I8. 27 éve órái, élesxerl és fa vitást GUTTMANN ÁRMINNÁL?1; ^ 85 in fenn Schillínger Anna fÄÄ Sudán csak XI. Horthy Miklós ut 14. ECYETLEIf MODERN SZŰCS a lagymamyosq N Bankós Gyula XI,, Horthy M.-ui 46. Tel.: 2-686-38.- Á/alakffdsok, JavttásoK. — . A R Z XI. HORTHY MIKLÚS-UT 18. SZ. PAPLAN, MATRAC WEINFR A. IMRE SÜTÖDÉJE XI., HORTHY MIKLÚS-UT 29. SZÁM. - TELEFON: 2-803—81. KRAMMER ADOLF FIA és dl«zl*Ueitő XI, Lágymónyosi-utco 4. Telelőn: 2—581—25. Belvórosl szabós XL, FEHÉRVÁR1-UT 104. TELEFON: 2—684—33. omóil Gpllrgf anonlnrl szabó DVORAK LÁSZLÓ KÉSMÜVES-XI., SZENT IMRE HERCEG-UT 4. ­ENDUE. ■ Bfirűndös ás finom li&ráru készítő Ssját műhely XL. Horthy Miklór-nt 10-12. _i MODERN HÜLGYFODRÁSZAT-m-« POTZNER JÓZSEF hsjfestd ás tsrtás onduláló spec. XI., Horthy Miklós-nl 52.____________Telelőn; 2-594-37. Bac sa Lukács festék, illatszer és háztartási cikkek uacsa Lunacs szaküzlete Xl. Hortftf Miklös-ut 41 FIÚK: XI. BERCSÍNYI-U. t. TELEFON: 2 594-86 OLÁH JÓZSEF VASKERESKEDŰ jp. Horthy Mikló»-ut 49......Tál: 2-682-34 a P ostapalotával szemben ButIán Sugár-cipő megblxffaiót Gyógy cipőkben Is nagy választék I., KR1SZT1NA-KORUT 61. Postapalotával szemben JAVITI ALAKITI BÖRÖ8D És bőrdíszmű szaküzlet é.v műhely L, Krisztina-krt. 61. Poitnpnlotával szemb. Tel. 1-571-19 a Várban CSERY OVTJi-4 ázUcámeáter Auguszta főhercegnő ő. kir. fensége ndv. azállitóje Gr. Bethlen István Bástyasétány 2. (Dlsz-tér 'lói) Alapítva 1884. Telefon :i-606-63. BÁSTYA-ILLhTSZERTAR I.,' TÁRNOK-UTCA 2. a Márvány-ki. és környékén MARCIS CUKRÁSZRA I., Alltolás-utca IS. T.: 1-506-38. Néti Zoltán hentes és mészáros I. Envedi-u. 2. — Telefon: 1—960 -19. Nagysándor I-, MÁRVÁNY-UTCA 11. _______ JAN KOV1TS drogéria Tel.: 1-536-76. ~l . ALKOTÁS-UTCA 31 SZ. Márvány-ntea sarok HTM4GOS url- és öölgyloárásx bal testi* specialista FOB.li'i I. ENYEDI-U. i. Fióh; I. FERY O.-U- 24)d HEPKC Iái ruha*ésUIumInIn TESTVÉREK Mórrániu. 46. L: 1548»2. KÁVÉ, TEA, KONZHHVEK, ITALÁRUK vlléz LABORCZY FERENC lütznr ét ciemógeűileiéhnn. I.. MÁRVÁHT-0. 40. T.: I-S30-T0 Felelős szerkesztő: Lippag Gyula dr. Felelős kiadó: OUy Antal Főmunkatárs: László Zoltán dr. Nádor Zoltán (Pannónia) nyomdái* Budapest, VI., Vörőamarty-utca 47/ai

Next

/
Oldalképek
Tartalom