A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1991-1992-1993

Horváthné Jakubecz Ilona: A Központi Ellátó Szolgálat szerepe a hálózat szolgáltatási rendszerében 1988-1993

szorul; ennek elősegítése érdekében, ill. azzal párhuzamosan szükséges lenne objektív vizsgálatok sorával felkészülni a továbblépésre, ami nem kétséges, hogy a hálózat állománygyarapításának központosítása lehet. Az alábbi területek megvizsgálását tartjuk a közeljövőben - a jelenlegi szolgáltatások hatékonyabb, gazdaságosabb végzése érdekében is - szükségesnek:- A KÉSZ szerzeményezés és a hálózati szerzeményezés alakulása;- A beérkezett kérések és a KÉSZ állomány; valamint a kért művek megléte és példányszáma a kérő könyvtár állományban;- A KÉSZ igénybevételét motiváló, befolyásoló tényezők, körülmények;- Nem teljesített kérések elemzése;- Egy-egy könyvtár KESZ-kérése és a helyben történő tájékoztatási kérések közötti összefüggés;- És mindenekelőtt a KÉSZ tevékenységének anyagi, pénzügyi szempontú hatékonyság-elemzése. Horváthné Jakubecz Ilona Jegyzetek 1. Ezt a folyamatot tekinti át: Sz. Richlich Ilona: A főkönyvtári rendszer kialakulása a FSZEK hálózatában. - Л Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve. XXII. 1985-1987. Bp. 1991.52-66.1. 2. Szőke Tibomé: A FSZEK munkája és tervei. = Könyvtári Híradó. 1979. 4. sz. 16.1. 3. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi könyvtárainak távlati fejlesztési és szervezeti terve./1976-1990/Bp. 1973. FSZEK soksz. 4. Király Lászlóné - Szőke Tibomé: Hogyan tovább? Fejlesztési tervek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. = Könyvtári Figyelő. 1978. 4. sz. 390-409.1. 5. V.ö. 1. pont 56.1. 6. Sz. Riclilich Ilona: Új gyűjtőköri szabályzatok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatában. = A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve. XVIII. 1977-1978. Bp. 1981. 138.1. 7. Papp István: Esszé a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának fejlesztési irányairól. = Л Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve. XXI. 1983-1984. Bp. 1988. 34.1. 8. V.ö. 7. pont 48.1. 9. V.ö. 7. pont 47.1. 10. Katsányi Sándor: A KÉSZ indulása (Tűnődés és rövidtávú programterv) Bp. 1986. 3.1. Kézirat 11. V.ö. 10. pont 4.1. 12. Katsányi Sándor: 13 kérdése a KESZ-ről. = Könyvtári Híradó. 1988. 1. sz. 1.1. 13. Barczi Zsuzsa: A könyvek használatra valók. = Könyvtári Híradó. 1990. 7-8. sz. 2-4.1. 14. A KÉSZ 1990. évi jelentése. Bp. 1991. 4.1. Kézirat 15. Babákné Kálmán Mariann: A KÉSZ aktuális problémái. Bp. 1993. 1.1. Kézirat 16. A KÉSZ 1993. évi jelentése. Bp. 1994. 4.1. Kézirat 17. V.ö. 10. pont 7-8.1. 18. Jelentés a KÉSZ 1990. évi munkájáról. Bp. 1991. 5.1. Kézirat 19. Jelentés a KÉSZ 1993. évi munkájáról. Bp. 1994. 5.1. Kézirat 20. V.ö. 15. pont 1.1. 1. sz. melléklet A KÉSZ éves állománygyarapodása 1988-1993 Év Gyarapodás vásárlásból Vásárlás összesen A hálózat könyvtá­A régi duplum , Mind­összesen Könyv Brosúra Térkép Hangos­könyv Videó Számító- gépes k. raitól átvett ill. léte­sítendő raktár- ból átv. 1988 2 570 39 22 145 91 _ 2 867 2 066 6 086 11 019 1989 1 695 ­46 1 673 344 273 4 031 2 135 6 103 12 269 1990 1 662 ­­2 442 3 075 417 7 596 2 306­9 902 1991 1 865 ­­1 095 10 763 547 14 270 1 303­15 573 1992 2 632 ­­533 9 568 357 13 110 674­13 784 1993 2 775 ­­1 117 14 183 688 18 763 13 440*­32 203 * Ebből 12 491 db az addig önálló videókölcsönzést folytatóktól átvell állomány. 103

Next

/
Oldalképek
Tartalom