A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1985-1986-1987

Márffy István †: Nem teljesített kérések a FSZEK központi könyvtárának kölcsönző szolgálatában

NEM TELJESÍTETT KÉRÉSEK A FSZEK KÖZPONTI KÖNYVTÁRÁNAK KÖLCSÖNZŐ SZOLGÁLATÁBAN Régi tapasztalat, hogy sok olvasó kérését a könyvtár nem tudja teljesíteni. Azonban sem az előforduló esetek számáról, sem az ilyen kérések megoszlásáról nem voltak empirikus adataink. így a helyzet felmérésére és a további teendők meghatá­rozására megvizsgáltuk, melyek azok az olvasói kérések, amelyeknek a könyvtár kölcsönző szolgálata nem tud eleget tenni. A kitűzött cél Az elemzés adjon választ arra:- mennyi a teljesítetlen kérések száma,- miért nem kapta kézhez a művet az olvasó,- hányszor kértek egy adott művet,- volt-e az adott műnek helyben olvasható példánya,- mi az összefüggés a példányszámok és a nem teljesített kérések között? Célunk volt az is, hogy az elemzés segítsen:- a gyűjtőkör pontosításában,- a könyvrendelésnél a példányszámok pontosabb megállapításában,- a kézikönyvtár fejlesztésében és- mindenekelőtt az olvasók igényeinek jobb, pontosabb szolgálatában. A felmérést 1987. január 10 - február 10-ig vizsgaidőszakban, valamint február 12 - március 10-ig vizsgaidőszakon kívül 24-24 napon át végeztük. A 48 kölcsönzési nap alatt 5505 nem teljesített kérőlapot gyűjtött össze a kölcsönző csoport, amelynek minden munkatársa részt vett a feldolgozásban is. Annyit a könyvtárról feltétlenül meg kell említenünk, hogy zárt polcos rendszerű. Az olvasó a kért könyvet kérőlapra írja ki a katalógusból. A kölcsönző csoport a helyszám szerinti nyilván­tartás alapján megállapítja, hogy a keresett műből van-e kölcsönözhető példány a raktárban. Ha van, a kérést továbbítja. Ha nincs, ezt közli az olvasóval és felvilágosítja arról is, ha a műből van helyben olvasható, kézikönyvtári példány. Az összegyűj­tött és vizsgált - nem teljesített - kérések ebbe az utóbbi csoportba tartoznak. Az 5505 nem teljesített kérés csupán a könyvtár állományában meglévő, a katalógusokban szereplő művek iránti igénye­ket tükrözi. A könyvtárral szemben támasztott rejtett igények, elvárások feltárására ez a vizsgálat nem alkalmas. Az elemzés tanulságai A nem teljesített kérések mennyisége önmagában is meglepetést okozott. Három olvasói kérésből egyet nem tudtunk kie­légíteni (34 %-ot). (L. 1. táblázat) Ha a hosszabbításokkal megnövelt összes kikölcsönzött kötetszámhoz viszonyítunk, e statisztikai manőver után is minden négy kérésből egy teljesítetlen marad (25,3 %). Különválasztottuk a vizsgaidőszak és a vizsgaidőszakon kívüli 24 nap kéréseit. Az volt a feltételezésünk, hogy a nagyszá­mú egyetemi és főiskolai hallgató miatt vizsgaidőszakban a nem teljesített kérések száma sokkal magasabb, mint azon kívül. Ez a feltevés nem igazolódott, így a továbbiakban csak akkor térünk ki külön erre a szempontra, ha ezt jellegzetes eltérések indokolják. Ha azt vizsgáljuk, hogy a kölcsönzők közül ki az, akinek a kérését nem teljesítettük, úgy minden negyedik kölcsönző (24 %) valamely kérése teljesítetlen maradt. (L. 2. táblázat) Az adatok tükrében nyilvánvaló, hogy a könyvtár egészében nem képes eleget tenni az olvasói elvárásoknak. A könyvtár, a könyvtári rendszer működésében komoly zavar van. Nem engedhető meg, hogy a kérések ilyen mennyisége maradjon kielé­gítetlen. Arra kerestünk választ a továbbiakban, hogy egy-egy kölcsönző hány kérése maradt teljesítetlen. (L. 1. táblázat.) Vizsgaidőszakban a többes kérések (2-6) száma magasabb. Többen keresik a kötelező olvasmányokat. Vizsgaidőszakon kí­vül viszont az egyes ki nem elégített kérések száma a magas, az egyedi művek olvasása iránt volna magasabb az igény. 98

Next

/
Oldalképek
Tartalom