A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1970-1971

H. Drechsler Ágnes: A FSZEK a szaksajtó tükrében

ARATÓ Antal: Az olvasók elmaradásának okairól. = Könyvtáros, 1965. 3. sz. 144— 146.1. GEREBEN Ferenc: Néprajzi művek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár négy kerületi könyvtárában. = Könyvtáros, 1965. 10. sz. 605 — 607. 1. Középiskolások egy közművelődési könyvtárban. írták Kurovszky Ilona, Molnár Zsuzsa stb. = Könyvtáros, 1966. 6. sz. 319 — 322. 1. FUNTHA Judit: Hogyan foglalkozunk a gyermekkönyvtárból átiratkozott olvasókkal? = Könyvtáros, 1967. 10. sz. 605. 1. MAJERONÖVSZKY Anna: Ipari tanulók egy budapesti kerületi könyvtárban. = Könyv­táros, 1967. 10. sz. 605-607. 1. MIKÓ Zoltán: Az ifjúság könyvtári nevelésének néhány tapasztalata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi könyvtáraiban. = írók, Könyvek, Olvasók. (Az Ifjú Kommunista melléklete.) 1967. 12. sz. 14—16. 1. RÁO János: Ferencvárosi olvasók. = írók, Könyvek, Olvasók. (Az Ifjú Kommunista mel­léklete.) 1967. 6. sz. 16-17. 1. SZECSŐDI János: A bibliográfiák felhasználása a kőbányai Szabó Ervin könyvtárban. = Könyvtáros, 1967. 12. sz. 734 — 735. 1. TÓTH Dezsőné: A szovjet könyvek ajánlásának módszerei. = Könyvtáros, 1967. 10. sz. 603-604. 1. TÓTH Dezsőné: Szovjet szépirodalmi művek egy fővárosi könyvtárban. - Könyvtáros, 1967. 2. sz. 79-80. 1. BOZÓKY Éva: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár segítsége a fizikai dolgozók gyerme­keinek. = Könyvtáros, 1968. 12. sz. 699 — 700. 1. MARUSZKI Józsefné: Elégedettek-e az új olvasók a könyvtárral? = Könyvtáros, 1968. 10. sz. 606-608. 1. SÓLYOM Károlyné: Fizikai dolgozók gyermekei a könyvtárban. = Budapesti Népművelő, 1968. 2. sz.~19. 1. ARATÓ Antal: Az állományellenőrzési ívek felhasználása az olvasás elemzésben. = Könyvtáros, 1969. 2. sz. 95 — 96. 1. BALLAGI Ágnes, G.: A kölcsönzés szüneteltetésének okai a Szabó Ervin Könyvtár olva­sói körében. = Könyvtáros, 1969. 2. sz. 83 — 85. 1. BALLAGI Ágnes, G.: Az olvasók számának alakulása a könyvtárban. = Budapesti Népművelő, 1969. 1. sz. 21. 1. BOZÓKY Éva: A fővárosi könyvtárak a fizikai dolgozók gyermekeiért. = Könyvtáros, 1969. 11. sz. 660. 1. DOBOS Piroska: Olvasószolgálati hatásvizsgálatok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. = Könyvtáros, 1969. 2. sz. 78 — 81. 1. DOBOS Piroska: Pedagógusok és könyvtárosok. = Köznevelés, 1969. 24. sz. 18. 1. STEFKA István: Művelődő ipari tanulók. = Népművelés, 1969. 4. sz. 26 — 27. 1. SZECSŐDI János: A matematikai művek népszerűsítése a közművelődési könyvtárakban. = Könyvtáros, 1969. 6. sz. 340 — 341. 1. ARATÓ Antal: A Tanácsköztársaságról szóló irodalom olvasottsága a jubileum időszaká­ban. = Könyvtáros, 1970. 2. sz. 74 — 76. 1. BOKOR Pálné —KAMARÁS Istvánné: Fiatalok a könyvtárban. = Budapesti Népművelő, 1970. 2. sz. 22. 1. SZECSŐDI Jánosné, ifj. — KONRÁD Éva: A tizennégy-tizenöt évesek olvasmányai. = Könyvtáros, 1970. 2. sz. 91 — 93. 1. VUKÁN Viktória —MOLNÁR Sándorné: Helybenolvasás a kispesti könyvtárban. = Könyvtáros, 1970. 3. sz. 138—140. 1. 90

Next

/
Oldalképek
Tartalom