A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1970-1971

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1970/71. évi jelentése - I. A központi könyvtár tevékenysége

désről, adatok Kleopátra ruhájának stílusáról, a nemzetközi vásárokról, a magyarországi japán irodalomról 1945 óta, a hieroglifák irodalmáról (egy békésszentandrási paraszt­asszony — népművésznek). Szántó Kovács János arckép (egy festőművésznek). A Gábor Áron Vasöntöde Szocialista Brigádja részére adatok Gábor Áronról. A TV-nek: 1930-as években készült tavaszi fényképek Párizsról. Források Sárospatak és Gyoma történetéhez. A TV-nek, a Kossuth Zsuzsa Gimnáziumnak és még sokaknak: képek, adatok a Párizsi Kommünről. A Rádiónak: mikor ajándékoznak zöld ágat? Magyary Irénnek (Craiova, Románia): értelmiségiek szociológiája (bibliográfia). Egy párizsi megkeresés: (Hamvasné): magyar szűrhímzésekről. Két középiskolásnak: a „gyagyaizmusról”. Az Afrika-lexikon szerkesztőinek: Afrika irodalma. A KSH népességtudományi kutatócsoportnak: a cigá­nyokról. A Troyes-i könyvtárnak (Franciaország): énekelhették-e az 1790-es magyar országgyűlésen a Marseillaise-t latin fordításban, ahogy Fejtő Ferenc írta egy újabb fran­cianyelvű könyvében? A KISZ Központnak: Angela Davisről, Hajdú Tibornénak (Főv. Levéltár): Kit jutalmaztak 1912-ben Ferenc József díjjal Szabó Ervin visszalépése után? M. Filmgyártó Vállalatnak: német és francia címerkópek (XVIII. század), Dániából levél: ki volt I. László felesége? A Rádiónak: M. Schumann francia külügyminiszter életpályá­járól. Argentína Bp-i nagykövetének: Argentína-irodalom központunkban stb. Helytörténeti gyűjteményünk olvasói között változatlanul nagy az érdeklődés a buda­pesti kerülettörténetek iránt. Sokszor keresik egv-egy kerület átfogó történetét, máskor azonban csak egyes részkérdéseit, mint például a Belváros egészségügye, a XI. kerület közlekedésének fejlődése, a XVI. kerület anyaközségei testnevelésének története stb. Kerestek igen sok más, Budapest egészére vonatkozó anyagot is, többek között: budapesti nemzetiségi kérdések; a budapesti munkásszállások; filmtörténeti adatok 1930—1945 között; régi pesti anekdoták; a belvárosi Fekete Kutya gyógyszertár; Pest város kiváltság- levele 1703-ban; a Dohány utca nevének eredete; a Városligetben, az 1840-es években mű­ködő centrifugális vasút; a millenniumi kiállítás társadalmi eseményei; Mező Ferenc élete és munkái; a Budapesti Gyermekbarát Szövetség; stb. A felszabadulás 25. évfordulójának megünnepléséhez is sokszor kértek tőlünk anyagot a Rádió, a Televízió és a filmgyárak, különösen képeket, plakátokat. A középiskolai ver­senyek, vetélkedők az utóbbi években gyakran foglalkoznak helytörténeti témákkal — ebben az évben leggyakrabban a következő kérdésekkel fordultak hozzánk: Budapest munkásmozgalma 1920—1945 között kerületenként; Budapest közlekedése 1945—1970; Budapest közigazgatása 1945— 1970; A József Attila lakótelep története. Többször keresték fel a könyvtárat külföldiek is: egy stuttgarti tanár a múlt század elején élt ősei után kutatott; egy temesvári történész egy múlt századi román politikus pesti lakását kereste; amerikai magyar egyetemi hallgató a Szabó Ervinről készülő mono­gráfiájához gyűjtött anyagot, bécsi zenetörténész Brunszvik Teréz naplója iránt érdeklő­dött. Michigan állami egyetemi docens a zsidó burzsoázia 1919 utáni életéről keresett ada­tokat, a Columbia egyetem tanára Szabó Ervin és az 1917 — 19 közötti politikai és kulturális élet irodalmát kutatta. Gerhard Teich a kiéli (NSZK Weltwirtschaftliches Institut osztályvezetője) század- eleji magyar közgazdasági irodalom bibliográfiáján dolgozott. Sámuel Goldberger a Colum­bia Egyetemen benyújtandó Szabó Ervin disszertációjához gyűjtött anyagot és ilyent maga is ajándékozott könyvtárunknak. Hazai olvasóink érdekesebb témái közül is álljon itt néhány: Flórián László, a Magyar Hírlap munkatársa: állatheccek a XVIII. században; Kovács Bálint, református lelkész : a sikló története; Bárdos Kornél zenetörténész: XV—XVII. századi missalék zenei be­írásai; Csajági János rádiórendező: József Attila emlékműsor; Tóth János filmoperatőr: angol —német folyóiratok budapesti vonatkozású képei, metszetei 1880—1919 között; Berlász Jenő: a Józsefváros története; Szalai György: Kőbánya története; Vörös Károly: Budapest gazdaságtörténete stb., stb. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalom