A Székesfővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1947

Kiadványaink jegyzéke

List о f PUBLICATIONS Kiadványaink jegyzéke. Titles marked with asterisks, are out-of-print. (A csillaggal jelölt kiadványok elfogytak.) Bulletin of the Municipal Library Budapest. I—XII. 1907—1918. New Series. I—X. 1921—1930. (Published no more.) — A Fővárosi Nyilvános Könyvtár Értesítője. Annual of the Municipal Library Budapest. I—XIII. 1931—1946. — AFővárosi Könyvtár Évkönyve. Essays. —Tanulmányok. *1. Otto В. Kelényi: Engravings by Erhard Schön referring to Hungary, with special Regard to the Representation of Buda in the Year of 1541 (1933). — Kelényi B. Ottó : Erhard Schön magyar vonatkozású metszetei, különös tekintettel Buda 1541. évi ábrá­zolására. — *2. Lajos Koch : Brahms in Hungary (1933). — Koch Lajos : Brahms Magyar- országon. — *3. Otto В. Kelényi: То the question of the beginnings of book-printing at Buda after the reconquest of the town in 1686. (1934). — Kelényi B. Ottó: Budai impresszumos nyomtatványok 1688—1708. — *4. Pál Drescher: What do the members of the Municipal Library read? Statistical research on the readings of the public (1935). — Drescher Pál: Mit olvas a Fővárosi Könyvtár közművelődési fiókjainak közönsége? Kulturális keresztmetszet. — 5. János Jajczay: Reception of an imperial Ambassador at Buda under the Turks. (Aquarel of the Municipal Library) (1935). — Jajczay János: Császári követ fogadása Budán, a török idők alatt, a Fővárosi Könyvtár egy vízfestményén. — 6. Lajos Koch: Diary of Mrs. Sándor Matlekovits born Róza Szűk (1935). — Koch Lajos : Matelkovits Sándorné Szűk Róza naplója. — 7. Wilfried Zsák : Juvenile readers of the Municipal Library (1936). —Zsák Wilfried : A Fővárosi Könytár és ifjúsági olvasói.— 8. Gyula Witzmann: Documentation (1937). — Witzmann Gyula: Dokumentáció. — *9. Sándor Lamacs: Farkas Kempelen’s unpublished German Manuscripts on Poetry in the Municipal Library (1937). — Lamacs Sándor: Kempelen Farkas két ismeretlen kéziratkötete a Fővárosi Könyvtárban. — *10. Sándor Fort: Pedagogical Activity of a Public Library in the Circle of Female readers (1938). — Fort Sándor : Egy népkönyvtár nevelő munkássága nőolvasói körében. — *11. Endre Németh: Development of the Decimai (Dewey) System (1938). — Németh Endre: A tizedes osztályozás fejlődése. — *12. Erzsébet Hanskarl: News from Buda, Old-Buda and Pest, published in »Wienerisches Diarium«, 1703—1752 (1938). —Hanskarl Erzsébet: Budai, óbudai és pesti hírek a »Wienerisches Diarium« első ötven évfolyamában (1703—1752). — *13. Ottó B. Kelényi: Marginal of a Hungárián Humanist to Erasmus’ Adagia. (1938). — Kelényi В. Ottó: Egy magyar humanista glosszái Erasmus Adagiájához. — *14. Lajos Koch: An unknown D-moll Mass by Josef Antal Seyler, Property of the Municipal Library Buda­pest (1939). — Koch Lajos: Seyler József Antal ismeretlen d-moll miséje a Fővárosi Könyvtárban. •— *15. Dezső Sárváry: Descriptions by French travellers about Buda and Pest 1838—1884 (1939). ■—Sárváry Dezső: Francia útleírások Budáról és Pestről 1838—1884 (1939). — *16. János Jajczay: Types of Pest and Buda in the thirties of the last Century. Max Felix Paur’s drawings in the Municipal Library (1940). — Jajczay János : Pest-Budai figurák a múlt század harmincas éveiből. Max Felix Paur rajzai a Fővárosi Könyvtárban. — *17. Ernő Gerendás: Data to the Life of the Guilds at Buda and Pest, with special regard to the Charters in the Municipal Library (1940). — Gerendás Ernő: Adatok a budai és a pesti céhek életéhez, különös tekintettel a Fővárosi Könyvtár céhirataira. — *18. Néda Relkovic: The third Manuscript of the Code of Buda (Öfner Stadtrecht) in the Municipal Library (1941). — Relkovic Néda: A budai jogkönyv har­madik kézirata a Fővárosi Könyvtárban (1941). — *19. Lajos Koch : John the Него (János Vitéz), a musical comedy by Pongrác Kacsoh. Supplement to the history of the theatre in Budapest (1941). — Koch Lajos: Kacsóh Pongrác János vitéz-e. Adalék a budapesti színjátszás történetéhez 1941,-—*20. Endre Németh : Library Law and Legislation (1941). — Németh Endre : Jog- és törvényhozás a könyvtári életben. — 21. GézaChirke: Common sub- divisions (Contribution to the Question of the Subject Catalogue). —Chirke Géza : Közös alosztások. A könyvtári szakrendszer kérdéséhez (1942). — 22. Sándor Kondorosi: Proposal fór the Classification of the Stock in the Municipal Library, Budapest. — Kondorosi Sándor: A könyvraktárrendezés kérdéséhez, kül. tek. a Fővárosi Könyvtárra (ip42.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom