A Székesfővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1947

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szerzeményeinek válogatott jegyzéke 1934-1947

103 Kosutány Géza. Nevezetesebb bűnesetek. A buda­pesti kir. törvényszék levéltárából. 1—ß. k. Bp. : Lampel 1890. 315322 [1. k. hiányzik.] Lenotre, Gfobbelinj. Le tribunal révolutionnaire. (1793—1795). Paris: Perrin 1908. 370, [2] p. 9 t. (Mémoires et souvenirs sur la Révolution et l’Empire.) 316055 Ráth-Végh István. Fekete krónika. Bp. : Cserép­falvi [1945], 438, [1] p. 314542 & 315716 347 Magánjog Droit privé Andrault, Marc. Des répercussions des lois sociales dans les rapports entre bailleur et preneur a méta­yage. Paris : Dalloz 1943. 215 p. 314561 Bahr, Otto. Die Anerkennung als Verpflichtungs­grund. [1855.] Dritte, verni. A'ufl. 1894. XII. 294 p. 317025 Beese, Walter. Die Gratifikation. Diss. Königsberg (Pr.): Dr. Kümmel 1941. [8], 56 p. P 347.454(43) Bibliographie : p. [5—7.] Bozóky Alajos. A római jog pandektáinak tankönyve. Bp. : Franklin 1874. XVI, 540 p. 314361 Burg, John. High ranks and titles in British demo- cracy. Bp. : The Author 1939. 77, [7] p. P 347.189(42) Davran, Bülend. Vom islamitischen zum türkischen Recht. Grundsätzliche vergleichende Betrachtun­gen zur Rechtserneuerung in der Türkei auf dem Gebiete -des Zivilrechts. Diss. 1939. Göttingen : Dr. Schönhütte 1940. 68 p.' P 347(56)(09) Bibliographie : p. 65—68. Fehérváry Jenő. Magyar magánjog kistükre. /7P??J 8. jav. & bőv. kiad. Bp- : Barkóczy 1942. XVI, 618 p. 317295 Horn, Helmut. Rechtsbegründende Wirkung des Einwandes der unzulässigen Rechlsausübung? Diss. Tübingen: Dr. Bölzle 1940. 78 p. P 347.145(43) Bibliographie : p. 74—76. Ihering, Rudolf v. Der Besitzwille. Zugi. eine Kritik d. herrschenden jurist. Methode. Jena : Fischet 1889. XVI, 540 p. 316731 Klingebiel, Karl. Ein Beitrag zur Abgrenzung von Sach- und Rechtsmängeln beim Kauf. Diss. Göttingen 1939. Düsseldorf : Dr. Nolte 1940. IX, 70 p. P 347.451(43) Bibliographie : p. VII—IX. Lallossevits János & Lányi Márton. A magyar magánjog kézikönyve. 1—2. k. [1910.] 2. kiad. Bp. : Grill 1913. (Jogi zsebkönyvek gyűjt., XIII— XIV.) 314890 Magyarország. Törvények, rendeletek. Holttányilvá- nhás. Az új, a magyar köztárs. korm.-nak 4700/ 1946. M. E. sz. rendelete, a régi 28.000/1919. I. M.,... . . . számú rendeletek szövegével kiegészítve, iratmintákkal. Összeáll. & magyarázatokkal eil. Reinhardt Sándor. Bp. : Grill 1946. 38 p. K 3471/4 Marton Géza. A római magánjog elemeinek tankönyve. Institúciók. Debrecen : Méliu^z kiad. 1943. Vili, 351 p. 315966 Middelmann, Ernst. Die Begründung des Arbeits- verhällnisses. Diss. Berlin 1940. Drebkau : Dr. Leuschner 1941. [8], 109, [1] p. 311319 Bibliographie : p. 104—109. Moll, Oswald. Richterliche Vertragshilfe. Diss. Berlin. Dresden: Dr. Dittert 1941. 102, X, [2] p. 311316 Bibliographie : p. I—X. Mooshake, Otto. Die Haftung für dritte Personen im englischen Recht. Diss. Göttingen : Dr. Trute 1941. VIII, 36 p. P 347.5(42) Bibliographie : p. V—VI. Olaszország. Törvények, rendeletek. Codice civile. Testo approvato con R. decreto, 16. III. 1942. XX, n. 262. Ed. st^eotipa dal testo ufficiale. [1943.] 2. ristampa. Indice sommario e analiiico. Roma: Ist. poligr. dello Stato 1943. 1120 p. 313764 Pergolesi, J^erruccio. II contratto individuale di lavoro. Nella nuova codificazione. Bologna : Zani- chelli 1942. XII, 339 p. (Manuali deH’ordinamenio corporativo.) 311768 Bibliográfia : p. XI—XII. » Radtke, Hans. Das deutsche Jagdrecht. Diss. Königs­berg : Escher 1941. 49, [3] p. P 347.246(43) Bibliographie : p. 7—9. Riepenhausen, Bernhard. Das Arbeitsrecht der Bühne. Berlin : De Gruyter 1943. X, 236 p. 312534 Bibliographie : p. VIII—IX. Ruperti, Justus-Carl. Beiträge zum Problem des Fremdenrechts und zu seiner Entwicklung seit dem Weltkrieg in Deutschland. Diss. Götiingen: Dr. Wurm 1941. 61 p. P 347.174(43) Bibliographie : p. 3—6. ­Szabó István. A jobbágy birtoklása az örökös jobbágy- ság korában. Bp. : Magy. Tud. Akadémia 1947. 78 p. (Értekezések a történeti tudományok köré­ből a M. Tud. Akadémia II. osztályának rendele- téj)ől/4.) 318287 Szászy István. A Szovjetunió magánjogának alap­elvei. Kolozsvár: Józsa ny. 1945. 148 p. 315853 Szladits Károly. Magyar magánjog. Főszerk. —. 1—6. k. Bp. : Grill 1938—1942. K 3470/2 1. k. Szladits Károly : Általános rész. 1938—1941. 770 p. 2. k. Kolozsváry Bálint & Nizsalovszky Endre: Dologi jog. 1938—1942. Vili, 860 p. 3. k. Szladits Károly, Villányi László, Almási Antal [stb.] : Kötelmi jog. 1939—1941. 654 p. 4. k. Villányi László, Tury Sándor Kornél, Bátor Viktor [stb.] : Kötelmi jog. Különös rész. 1940—1942. 964 p. 5. k. Almási Antal, Csorna Kálmán & Szokolav Leo: Családi jog. 1938—1940. 586 p. 6. k. Vladár üábor, Sándorfalvi Pap István. Teller Miksa [stb.] : Öröklési jog. 1938—1940. 584 p. Vészi Mátyás. Célvagyon és dologösszesség. Bp. : Grill 1938. 16 p. (»Szladits Emlék-könyv«-ből.) R 347.191.12 Ziller, Hans Georg Freiherr v. Möglichkeilen des Ausschlusses der delik! ischen Haftung unter besonderer Berücksichtigung der sogenannten

Next

/
Oldalképek
Tartalom