A Fővárosi Könyvtár évkönyve 1942

A Fővárosi Könyvtár kiadványai

A Fővárosi Könyvtár kiadványai Verzeichnis der Veröffentlichungen der Budapester Stadtbibliothek Pubblicazioni della Biblioteca Municipale di Budapest A Fővárosi Nyilvános Könyvtár Értesítője. (Bulletin der Statbibliothek Budapest.) I —XII. 1907—1918. — Új folyam. (Neue Folge) I—X. 1921—1930. 2 P. Megszűnt — Erscheint nicht weiter. A Fővárosi Könyvtár Évkönyve. (Jahrbuch der Stadtbibliothek Budapest.) 1—XI. 1931—1942. ä 5 P. Tanulmányok. (Studien.) 1. Kelériyi B. Ottó: Erhard Schön magyar vonatkozású metszetei, különös tekintettel Buda 1541. évi ábrázolására. (Erhard Schöns Ungarn betreffende Holzschnitte, mit besonderer Rücksicht auf die Darstellung Ofens 1541.) 1933. 1-50 P. — 2. Koch Lajos : Brahms Magyarországon. (Brahms in Ungarn.) 1933. 1-50 P. —- 3. Kelényi B. Ottó: Budai impresszumos nyomtatványok 1688—1708. (Zur Frage der Neuanfänge der Ofner Buchdruckerkunst nach der Rückeroberung der Stadt. 1686.) 1934. 1-50 P. — 4. Orescher Pál: Mit olvas a Fővárosi Könyvtár közművelődési fiókjainak közönsége? Kulturális keresztmetszet. (Acht Tage aus dem Leben unserer Zweigbibliotheken. Statistische Aufnahme über den Lesestoff.) 1935. 1-50 P. — 5. Jajczay János: Császári követ fogadása Budán a török idők alatt a Fővárosi Könyvtár egy vízfestményén. (Der Empfang einer kaiserlichen Gesandtschaft in Ofen während der Türkenzeit. Darge­stellt an einem Aquarell der Kupferstichsammlung der Stadtbibliothek.) 1935. 1-50 P. — 6. Koch Lajos: Matlekovits Sándorné Szűk Róza naplója. (A Fővárosi Könyvtár BQ 907/38. sz. kézirata.) (Das handschriftliche Tagebuch der Violincellokünstlerin Frau Rosa Matlekovits-Szuk.) 1935. 1-50 P. — 7. Zsák Wilfried: A Fővárosi Könyvtár és ifjúsági olvasói. (Die jugendlichen Leser der Stadtbibliothek.) 1936. 1 -50 P. — 8. Witzmann Gyula: Dokumentáció. (Dokumentation.) 1937. 1 P. — 9. Lamatsch Sándor: Kempelen Farkas két ismeretlen kéziratkötete a Fővárosi Könyvtárban. (Unveröffentlichte deutsche Gedichte Wolfgang von Kempelen’s in der Stadtbibliothek Budapest.) 1937. 1 P. — 10. Fort Sándor : Egy népkönyvtár nevelő munkássága nőolvasói körében. (Die erziehende Tätigkeit einer Volksbücherei im Kreise ihrer weiblichen Leser.) 1938. 1 P. — 11. Németh Endre: A tizedes osztályozás fejlődése. (Die Entwicklung der Dezimalklassifikation.) 1938. 1 P. — 12. Hanskarl Erzsébet: Budai, óbudai és pesti hírek a »Wiennerisches Diarium« első ötven évfolyamában. (1703—1752.). (Ofen, Altofen und Pest im Spiegel des »Wienne- rischen Diariums«. Mitteilungen aus den Jahrgängen 1703—1752.) 1938. 1-50 P. — 13. Kelényi B. Ottó: Egy magyar humanista glosszái Erasmus Adagiájához. (Glossen eines ung. Humanisten z. d. Adagia des Erasmus.) 1939.3 P. — 14. Koch Lajos: Seyler József Antal ismeretlen d-moil miséje a Fővárosi Könyvtárban. (Eine unbekannte Messe von 1. A. Seyler i. d. Stadtbibliothek.) 1939. 1 P. — 15. Sárváry Oezső: Francia útleírások Budáról és Pestről (Französische Reisebeschreibungen über Ofen u. Pest.) 1838—1884. 1939. 1 P. — 16. Jajczay János: Pest-Budai figurák a mult század harmincas éveiből. Max Felix Paur rajzai a Fővárosi Könyvtárban. (Pester und Ofner Typen aus den dreissiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Zeichnungen von Max Felix Paur in der Stadtbibliothek Budapest) 1940.' 1 P. — 17. Gerendás Ernő: Adatok a budai és á pesti céhek életéhez, különös tekintettel a Fővárosi Könyvtár céhirataira. (Beiträge zum Ofner und Pester Zunftleben mit besonderer Berücksichtigung der Zunftschriften der Stadtbibliothek Budapest.) 1940. 2 P. — 18. Relkovic Néda : A budai jogkönyv (Ofner Stadtrecht) harmadik kézirata a Fővárosi Könyvtárban. (Die dritte Handschrift des Ofner Stadtrechts in der Budapester Stadtbibliothek.) 1941. 1 P. — 19. Koch Lajos: Kacsoh Pongrác »János vitéz«-e. Adalék a budapesti színjátszás történetéhez. (Das Sing­spiel »Held János« von Pankratius von Kacsoh. Ein Beitrag zur Geschichte der Buda­pester Schauspielkunst.) 1941. 1 -50 P. — 20. Németh Endre : Jog és törvényhozás a könyv­tári életben. (Bibliotheksrecht und Bibliotheksgesetzgebung.) 1941. 1-50 P. A Budapesti Gyűjtemény bibliográfiai munkálatai. — (Bibliographische Arbeiten der Budapestiensia Sammlung.) —- 1. Buda és Pest a szabadságharc idejében. (Ofen und Pest zur Zeit des Freiheitskampfes.) 2 P. 1929. — 2. Buda és Pest fürdőinek és gyógyforrásainak irodalma. (Literatur der Ofner und Pester Bäder und Heilquellen). 1933. 2 P. — 3. Buda és Pest 1686. évi visszafoglalásának egykorú irodalma. 1683—1718. — Bibliographie zur Ge­schichte der Rückeroberung Ofens u. Pest’s 1686. Druckwerke aus dem Zeitraum 1683—1718. — Letteratura contemporanea della riconquista di Buda e Pest 1686. 2 P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom