A Fővárosi Könyvtár évkönyve 1940

Névmutató

355 Huxley : Scott ............................ 323 H übel ................................................ 305 H ürlimann ...................................... 322 H ürlimann : Grünewald.......... 302 I bach................................................... 326 Ignác, loyolai szent .................. 222 I gnác, loyolai szent : Huszár 222 Ignácz................................................... 283 íjász..................................................... 250 I llyés : Kosztolányi .................. 307 I llyés Endre.................................... 269 Illyés Gyula.................................... 229 Imié..................................................... 222 I mrédy .............................................. 237 Imrédy : Szigethy ..................... 240 I ncze ................................................... 244 Incze : Oehler............................... 226 In der Maur.................................... 239 Irtzl : Hillebrand ....................... 217 I senbrant : Friedländer.......... 301 I stvánffy........................................... 311 I stvánffy : Bóta......................... 306 I stvánffy : Fodor....................... 317 I swolski.............................................. 233 Italiaander ...................................... 284 I váncsy .............................................. 256 Izabella, spanyol királyné : Schmidt-Pauli ......................... 329 I zsó : Weiss................................... 300 J abotinsky : Szilágyi.................. 232 J ackson.............................................. 319 Jacob................................................... 242 Jacob : Buk ................................. 316 J acobi ................................................ 218 J acques : Farges......................... 222 J aensch : Fischer....................... 214 J ákó..................................................... 317 J akobinyi : Lukianos................ 305 Jakowenko......................................... 215 James : Stumpf ......................... 216 J ancsó : Bod................................. 324 J ancsó : Nagy.............................. 305 J andolo .............................................. 326 Jannet : Villon ............................ 310 Janni ................................................... 326 János, aranyszájú szent.......... 223 J ános, szent evangélista : Lilje 221 Jánosi ................................................ 215 J ánossy.............................................. 317 Jansen................................................ 215 J antzen .............................................. 285 Janus Pannonius......................... 311 J ao........................................................ 264 Jaspert : Hauser......................... 321 J eans ................................................... 304 Jécsai................................................... 294 Jellicoe .............................................. 266 Jenes........................................... 256, 270 Jenei ................................................... 298 Jennings : Laski ......................... 264 J enny................................................... 297 Jenő, szavojai herceg : Czibulka ................................. 325 Jenő, szavojai herceg: Elze 265 Jensen ......................................... 209 J ensen : Cohn.......................... 253 J eri................................................ 326 J ervolino..................................... 219 Jesch.............................................. 293 Jirkovszky ................................. 279 Jócsik ......................................... 241 J oecksel....................................... 210 J ohan............................................ 292 Johann ............................... 266, 322 J ohst.............................................. 322 R. Jónás..................................... 272 Jones, E. Kathleen ............... 210 J ones, Frederic Wood............. 290 J oó................................................ 317 J ordan......................................... 253 J ordan : Parson........................ 218 J ouan : Hutton ...................... 244 J oubert.......................................... 220 József : Sándor........................ 307 J ózsef II. magy. kir. : Klempa 317 József II. magy. kir. : Thirring................................... 273 József Ferenc főherceg : Doros 232 József Ferenc főherceg: Kornitzer .............................. 327 J ózsef Attila: József Jolán 326 József Jolán.............................. 326 J oyce............................................ 314 Juhász : Eperjessy................. 316 J uhász: Galeottus................. 311 J uhász: Istvánffy .................. 311 Juhász: Oláh............................ 312 J uhász : Osváth ...................... 270 J uhász : Szalatnai ................. 308 J uhász István .................. 225, 329 J uhász Vilmos.................. 272, 313 J uhos B........................................ 215 J uhos Lajos.............................. 276 J ulian : Bidez.......................... 324 J ulier............................................ 266 Jundt............................................ 239 Jung : Bozóky ........................ 235 J ung: Jacobi .......................... 218 J ung Stilling: Stecher ......... 310 J ungenbloed.............................. 278 J ungheinrich.............................. 215 J unkers : Blunck...................... 324 Jurasky....................................... 288 J ust, Artur W............................ 251 Just Béla ................................... 233 Juvarra : Brinckmann........... 297 J ünger......................................... 272 K acsmári..................................... 296 Kacsó : Kovács ...................... 234 K ádár ......................................... 297 K affka......................................... 323 K afka ......................................... 215 K ahl-Furthmann : Hansen.. 228 Kaila............................................ 270 Káldor.......................................... 273 Kalkschmidt: Schmithals... 323 Kállay : Papini ........................ 235 K allfelz ....................................... 219 K allós Lajos ............................ 326 K allós Zsigmond...................... 283 Kalocsay..................................... 291 K aminski ................................... 231 K ammel ..................................... 266 K ant : Farinelli ...................... 214 K ant : Goedeckemeyer ......... 219 Kant : Rapaport .................... 218 Kapferer : Hippokrates ......... 291 K appesser................................... 266 K arácsony : Kovács ............. 234 K aragyorgye : Faragó........... 325 K ardos ....................................... 235 K ardos : Callimachus ........... 311 K arlowa ..................................... 242 K ároly IV. magy. kir. : Gerő 329 Károly IV. magy. kir. : Harding................................... 326 K árolyi.......................................... 307 Károlyi : Vasady.................... 222 Karrer.......................................... 221 Kasnya ..................................... 302 K assai ......................................... 326 K ászonyi..................................... 230 K atalin, sienai szent: Getto 311 Kató ............................................ 273 Katona ....................................... 218 K atterfeld................................... 326 K aulen : Wetzer...................... 225 Kauser.......................................... 252 Kazemzadeh-Iranschähr......... 226 K ázméri ..................................... 231 K ämpe : Hampe .................... 314 Keibel............................................ 255 K ékessy........................................ 239 Kelemen, szent alexandriai . 223 Kelemen József........................ 283 K elemen Kornél........................ 234 K elemen Móric ........................ 271 K eller : Ackerknecht............. 324 K eller: Cohn .......................... 253 K eller, Dieter .......................... 300 K eller, Helen Rex .................. 306 Keller Imre ............................... 326 Keller Lajos............................... 268 Kemény ...................................... 273 Kemény : Székely .................. 308 Keményíti ................................... 273 K empelen ................................... 329 K empski ............................. 266, 314 K enyon ..................................... 209 K epler.......................................... 287 Kepler: Caspar ...................... 287 K epp ............................................ 326 K eppler............................... 244, 253 K erchnawe ................................. 266 K erekes........................................ 235 Kerekes : Bouhler ................. 239 2 3*

Next

/
Oldalképek
Tartalom