A Fővárosi Könyvtár évkönyve 1937

A központi könyvtár új szerzeményei

186 340.12 Jogbölcselet Rechtsphilosophie — Philosophy of law Problemi della filosofia del diritto nel pensiero dei giovani. Died anni (1926—1935). A cura del Giorgio Del Vecchio. Roma : Soc. ed. del »Foro Italiano« 1936. 222 p. (Publica- zioni dell’Istituto di filosofia del diritto della R. universita di Roma, II.) 89549 Rommen, Heinrich. Die ewige Wiederkehr des Naturrechts. Lpzg: Hegner 1936. 275 p. 87866 Schwabe, Max, Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Rechtswissenschaft. Bd 1. Basel : Schwabe 1936. 88363 Vas Tibor. Die Bedeutung der transzenden­talen Logik in der Rechtsphilosophie. Szeged : Városi ny. 1935. 95 p. (Acta litt, ac scient. Reg. univers. hung. Francisco-Josephinae. Sectio: Juridico-politika. T. VI. Fase. 1.) Bibliographie : p. 92—95. R 340.12 341 Nemzetközi jog Internationales Recht International law Arató [István] Stefan. Die völkerrechtliche Haftung. Pécs: Taizs 1937. 56, [2] p. (Schriften d. Institutes f. internat. Recht a. d. Elisabeth-Univers. in Pécs, 25.) Bibliographie : p. [1], P 341.241 Balogh Arthur. L’action de la Société des Nations en matiére de protection des mino­ritás. Paris: Editions internationales 1937. 186 p. 89143 Belli, Pierino. De re militari et bello tractatus. Vol. 1—2. Oxford: Clarendon pr. 1936. 88667 Vol. 1. The photographic reproduction of the ed. of 1563. With an introd. by Arrigo C a v a g 1 i- e r i. [362] p. 1 t. Vol. 2. The translation of the text by Herbert C. Nutting, with translation of the introd., and indexes. 411 p. (Classics of intern. law. Publ. of the Carnegie endow­ment for internat. peace.) Bose, Hasso v. Die Nacheile im Völkerrecht. Diss. Göttingen. Baruth/Mark-Berlin : Dr. Särchens 1935. [4], 47 p. P 341.22 Bibliographie : p. [3—4]. Bozóky Géza, pilismaróti. Nemzetközi váltó- jog. Az idegen és a saját váltóra vonatkozó egységes váltótörvény tárgyában kötött genfi egyezmények és az azok alapján készült magy. törvényjavaslat magyarázata kül. tek. a külföldi váltójogokra, valamint jelen­legi és legelső váltótörvényeinkre. Pécs: Dunántúl ny. 1937.4°. XXV111,774p. X 6816 Bibliográfia: p. X—XVII. Brierly, J. L. The law of nations. An introd. to the internat. law of peace. [1928.] 2. ed. Oxford : Clarendon pr. 1936. 271 p. 89671 Búza László. Diktatúra és kisebbségvédelem. Szeged : [Városi ny.] 1936. 23 p. (Acta litt, ac scienc. Reg. Univers. Francisco-Jose­phinae. Sectio: Juridico-politika. T. X. Fasc. 2.) R 341.012 Chaumont, Charles Marie. La conception américaine de la neutralité. Essai sur le droit international de la neutralité aux États-Unis. Paris : Rousseau 1936. 278 p. Bibliographie : p. 271—273. 88353 Csiky János. Álmok és valóságok egy nemzet­közi világrend kialakítása körül. Szeged: Városi ny. 1937. 25 p. (A M. kir. Ferenc József tud.-egyet, barátai egyesületének jog- és államtud. szakosztályában tartott előadások, 26.) R 341.217 Fiedler, Hansheinrich. Die Kollisionsnormen des internationalen Wechselrechtes. Diss. Erlangen 1935. Coburg: Gedr. im Tage­blatt-Haus 1936. 81 p. P 341.5 : 347.746 Bibliographie : p. 5—7. Freytagh-Loringhoven, [Axel] Frhr. v. Die Regionalverträge. Fünf Vorlesungen a. d. Haager Akademie für Völkerrecht. Mün­chen : Duncker & Humblot 1937. 93 p. (Schriften d. Akademie für Deutsches Recht. Gruppe Völkerrecht, 4.) P 341.24 Bibliographie : p. 9—14. Glatzel, Wolfgang. Völkerrechtliche Grenzen für den Anwendungsbereich des staatlichen Strafgesetzes. Diss. Tübingen: Dr.-Bölzle 1936. 190 p. 88655 Bibliographie: p. 183—188. Fleyck, Heinrich. Die Staatszugehörigkeit der Schiffe und Luftfahrzeuge. Eine völker- rechtl. u. staatsrechtl. Studie auf rechts­vergleichender Grundlage. Diss. Göttingen 1934. Berlin: Selbstverl. 1935. XV, 113 p. Bibliographie : p. VI—XII. 87914 Isay, Ernst. Internationales Finanzrecht. Eine Untersuchung über d. äusseren Grenzen d. staatlichen Finanzgewalt. Stuttg. : Kohl­hammer 1934. VI, 285 p. 88606

Next

/
Oldalképek
Tartalom