A Budapesti Városi Könyvtár értesítője 1917

1917 / 1-3. szám - A Városi Nyilvános Könyvtár 10. jelentése, az 1916. évről

8 hogy könyvtárunk mind nélkülözhetetlenebb szervévé válik a magyar államtudományi és történeti kutatásnak. Tovább is azon voltunk, hogy a szakunkba vágó nagy forrásmunkák sorozatait kiegészítsük és újakkal gyarapítsuk. Mint különös említésre méltó ily jellegű gyarapodást megemlítjük itt az Archiv für Österreichische Geschichte 47, a Collection de documents rel. ä l’histoire de Paris 48, a Martens Recucil 105, a Preussische Jahrbücher 163, Migne Scripturae sacrae 28, Spencer Descriptive sociology 8 és a német Reichstag jegyző­könyveinek és irományainak 306 kötetnyi sorozatait. Végezetül hálásan emlékezünk meg e helyt névszerint is adományozóinkról. Külön emeljük ki a Pesti Hírlap szerkesztő-tulajdonosának, dr. Légrády Imre úrnak jóindulatát könyvtárunk iránt, aki a szerkesztőségbe érkezett könyveket rendszeresen könyvtárunknak engedte át, a jelentés évében nem kevesebb mint 600 db-ot, amiből a sebesülteknek több mint 400 kötetnyi modern anyag jutott, aminek leginkább voltunk mindig híjával. A többi adományozó névsorát itt közöljük: Ötvennél több darabot adományoztak: Bacher Vilmosné .............................................................195 B asch Imre főv. fogalmazó..............................................250 B ernáth Gusztáv főv. id. hiv...............................................72 Braun Róbert főkönyvtáros..............................................137 B raun Róbertné könyvtári id. hiv....................................95 Erczhegyi Géza könyvkötőmester ................................103 Légrády Imre szerkesztő..................................................180 W ildner Ödön tanácsnok....................................................74 Egyéb adományozók voltak: MAGÁNOSOK Ágner Lajos (5), Ágoston Péter, Nagyvárad (1), Baranyai Zoltán (4), Bárd Rezső (1), Beck Dénes (4), Berzeviczy Albert,(2), gróf Bethlen Balázsné, Dés (3), Biró Henrik (1)> Bittenbinder Miklós (1), Bozóky Árpád, Szolnok (2), Böngérfi János (2), Buday Dezső, Kecskemét (2), Búza László, Sárospatak (3), Cioloca Demeter, Karánsebes (1)> Clark Ádám (2), Csekey István, Kecskemét (1), Czirbusz Géza (16), Demjén Géza (2), Doming Henrik (1)> Egyed István (5), Elek Artur (8), Enyvvári Jenő (3), Eöttevényi Nagy Olivér, Kassa (1), Fejér Gyula (3), Finkey Ferenc, Pozsony (1), Fleischl Róbert (3), Fleischl Sándor (2), Friedreich István (2), Gömöri Jenő (1), Gönczy Béla (2), Hekler Antal (1), Hellebrant Árpád (12), Hornig Károly, Veszprém (1), Horváth Károly (1), Hory András (1), Ilosvay Lajos (1), Kadié Ottokár (1), Kadosa Marcel (2), Kalmár Jenő, Szabadka (1), Katona Béla (2), Király Kálmán (1), Kiss Sándor, Sárospatak (2), Kiasz Pál (4), Kleinberger László (1), Korányi Sándor (1), Kováts Andor, Kecskemét (6), Kovács Gyula (1), Kőhalmi Béla (37), Körmöczi Emil (6), Kraus Kálmán (1), Krausz Károly (70), Kremmer Dezső (8), Küffer Béla (1), Kvassay Jenő (1), Lesskó Béla (2), Lupas János (1), Lux Kálmán (3), Lükő Béla, Szatmárnémeti (4), Madzsar József (12), Mahler Sándor, Pozsony (3), Marer Gyula, Pancsova (1), Markusovszky Béla (15), Matolay Zoltán, Temesvár (5), Mehler J. B., Regensburg (1), Miklós Elemér (1), Nagy Emil (1), Nagy Ferenc, Miskolc (5), Nádas Gyula (1), Nékám Lajos (2), Palágyi Menyhért (3), Parádi Ferenc, Dés (1), Payr Sándor, Sopron (1), Perczelné Kozma Flóra, Baracska (1), Péter Mihály, Gálszécs (1), Pfeiffer Izsák (1), Pollacsek Károlyné (2), Polónyi Géza (1), Pózéi István (29), Puskás György (12), Radványi László (1), Révész Zoltán (1), Rockefeller John D., New York (1), Rovó Áladár (2), Sarlós Lajos (7), Schlögl Alajos (1), Sipos Kamilló (3), Smolka János (1), Stern Sámuel (1), Stiller Elza (5), Stoll Béla, Nagybánya (1), Strasser Frigyes (3), Szabad Antal (12), Szabó Ervin (41), Szabó Sándor (1), Szana Sándor (4), Szászy Béla (2), Székács Antal (2), Szenes László (3), Szentimrényi Imre (2), Szentiványi Ferenc, Nagybecskerek (1), báró Szentkereszty Zsigrnond (14), Szilágyi Gyula (1), Szönyey Lóránt, Piski (1), Sztehlo Kornél (1), Szterényi József (1), Szvacsina Károly (1), Tárnái János (1), Tarnay Gyula, Miskolc (2), Tauffer Vilmos (11), Tauszky Etel (1), Teles Béla (1), Townley- Fullam Károly (1), Tuszkai Ödön (5), Vadász Ede (2), Vadász Imre (1), Vadnai Richárd (1), Valentényi Gáspár, Miskolc (1), Varró István (35), Váradi István (8), Vietórisz József, Nyíregy­háza (1), Walter János, Rózsahegy (1), Weiss Emil (4), Wiesner Jakab (4), Zilahi Kiss Jenő, Sárospatak (1), Czóbel Ernő (30), Zsilinszky Mihály (1).

Next

/
Oldalképek
Tartalom