A Budapesti Városi Könyvtár értesítője 1914

1914 / 1-2. szám

A Városi Nyilvános Könyvtár kiadványai A Budapesti Városi könyvtár Értesítője 8. évf. 1914. Évi előfizetés 1 K. Közlemények 1. Szakkatalógus. 1. füzet: A lakáskérdés és a városépítés kapcsolatos kérdései. 1907. (Elfogyott.) Pótlék 1907-ről és 1908-ról. (Elfogyott.) 2. Szakkatalógus. 2. füzet: A községi pénzügy. 1908. Ára 2 korona. 3. A választóreform. Válogatott jegyzék a parlamenti és községi választójog és a parla- mentárizmus irodalmából. 1909. Ára 1 korona. 4. Szakkatalógus. 3. füzet: Községi szociálizmus. Függelékül: Munkaviszonyok községi vállalatokban. 1909. Ára 3 korona. 5. Magyar társadalomtudományi bibliográfia 1909-ről. Ára 1 korona. 6. Emlékirat községi nyilvános könyvtár létesítéséről Budapesten. 1910. (Elfogyott.) 7. Községi nyilvános könyvtár létesítése ügyében tartott szakértekezlet jegyzőkönyve. 1910. 8. Magyar társadalomtudományi bibliográfia 1910-ről. Ára 1 korona. 9. A Fővárosi Könyvtár osztályozása. 1. Bevezetések. Rövidített osztályozás. Közös alosztások. 2. Általános munkák. Bölcselet. Vallás. Egyház. 10. Magyar Társadalomtudományi bibliográfia 1911—12-ről. Ára 150 korona. 11. Mintajegyzék városi nyilvános könyvtárak számára. 1913. Ára 4 korona­Aktuális kérdések irodalma (Ingyen.) 1. Drágaság. 1910. 2. Jéghiány. 1. kiadás. 1910. (Elfogyott.) 3. Kiütéses tífusz. 1910. 4. Jéghiány. 2. kiadás. 1910. 5. Városi nyilvános könyvtárak. 1910. (Elfogyott.) 6. Ázsiai kolera. 1910. 7. Tejhiány. 1910. 8. Földgáz. 1911. 9. Kétéves katonai szolgálat. 1911. ' 10. Közigazgatási tisztviselők képesítése. 1911. 11. A munkabér törvényes védelme. 1911. (Elfogyott.) 12. Választási bíráskodás. 1911. 13. Szociálpolitika. 1912. 14. Szociális magánjog. 1912. 15. Munkaviszony. 1912. 16. Szociális bérpolitika. 1912. Fiókok katalógusai A Deák Ferenc-könyvtár (2. sz. fiók) könyvjegyzéke. I. Magyar könyvek. 1913. Ára 20 f. A Százados-úti fiókkönyvtár (3. sz. fiók) könyvjegyzéke. I. Ismeretterjesztő müvek. Szépirodalom. II. Ifjúsági művek. Ára egyenként 10 f. Egyéb kiadványok Útmutató a Városi Könyvtár látogatói számára. 1914. Ára 10 f. A községi nyilvános könyvtár részletes pályázati programmja. 1911. (Elfogyott.) Budapest főváros könyvtárainál rendszeresített könyvtári szakvizsga szabályzata. Jegy­zetekkel. 1911. Ára 50 fillér. A Fővárosi Könyvtár (régi) szakkatalógusának átnézete és mutatója. (Kőnyomat). Ára 5 korona. A Tizedes osztályozás magyar nyelvű kiadása. (Kőnyomat.) Ára 20 K. Szabó Ervin. A modern könyvtárépítési némely elvéről, tekintettel a főváros terveire. Előadás 1911. Ára 1 K. A fiókkönyvtárak szabályzata. Ára 2 f. Fiókok ügykezelése. (Kőnyomat.) Ára 2 K. 17. Munkásvédelem. 1912. 18. Munkásbiztosítás. 1912. 19. Szociális egészségügy. 1912. 20. Munkásjóleti intézmények. 1912. 21. Munkanélküliség. 1912. 22. Szociális büntetőjog. 1912. 23. Szociális községi közigazgatás. 1912. 24. Szociálpedagógia. 1912. 25. Balkán kérdés. 1. kiad. 1912. 26. A munkanélküliség elleni községi biztosítás. 1913. 27. Balkán kérdés. 2. kiad. 1913. 28. Politikai tömegsztrájk. 1913. 29. Vasúti pályaudvarok. 1913. 30. Az eszperantó és a kiadói érdekek. 1913. 31. Erkölcstelen irodalom elleni küzdelem. 1913. 32. A nők választójoga. 1913. (Elfogyott.) BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA 1914.

Next

/
Oldalképek
Tartalom