MAGYAR UMBRIA 1929. február

KRÓNIKA

mert az 0 áldozatos, szent életével olyan példát adott nekünk* amely előtt mintegy imádattal borul le az ember s bol­dog lehet az, aki esak egy parányi részét is megvalósíthatja az Ö szent életének...Végül főpapi áldásával bocsátott el minket* 3. Hazafelé komisz, sáros időben, de vidám lélekkel. 8. P. Dénes mutatta be első szentmiseáldozatát Győrött, a karmeliták templomában; testvérbátyja u.i. ott teelc&us. Szónoka P. Kelemen volt. -Papi lelked sugárbanövését, nagy­' gyálevését óhajtjuk neked, hogy nagyot művelj még az Ur sző­lőjében; az Isten, Bendünk és provinciánk dicsőségére. Ugyanekkor Budán a szeplőtlen Szűz drága ünnepén áldoz­ta az Urnák magát fr. Szilveszter testvérünk. Fogadalm^át szeretett Főatyánk kezébe tette le. Boldog istenszive-szerin­ti s immakulátás szerzetes életet! 9. Ismét nagy ünnep van Budán. P. Ottó mutatta be első szentmiséjét. Ott voltak boldogságban uszó szülei, akik ez alkalömma1 tartották ezüstlakod aimuica t is. Manuduktora P.Pro­vinciális, szónoka pedig P. Szaniszló volt. Neked is kedves Testvérünk^sok boldogságot kivánunk még q papi élet magasztos piedesztáljáni 22. Utolsó előadás az első szemeszterben. 23. Végtelen nagy örömmel fogadjuk Főatyánkat, aki kö­zénk^iött, hogy a karácsonyi szent ünnepeket nálunk töltse. 24. -Este fél nyolckor a szokásos meleg és megható ünne­pély* A hegedűsök igaz szivböl húzták a bájos karácsonyi éne­keket. Fr. Regalát művésziesen és mély érzéssel szaval. Azu­tán P. Otto, fr. Ákos, Sándor és Vilmos Ch.Gounod: Nazareth c. pásttorjátékot játszanak fr. Teofll harmonium kíséretével. Majd fr. Ákos lép a kis Jézuska jászolyához s kedves, közvet­len előadásával ad pár mozaikszerű gondolatot az Ő karácsonyi mély érzéseiből.A körmeneten hegedükisérettel vigan énekeltük végig az érzelmekben gazdag karácsonyi énekeket. 25. Boldog karácsonyi ünnepeket kivánunk Főatyánknak, aki megkdszöni s megigéri, hogy a másik két karácsonyt is kö­zöttünk fogj^ tölteni, aminek mi szerfölött megörültünk. 26*Már elutírwfct sze-re-te-tt Főatyánk, JJagyur Urnbria. •65.

Next

/
Oldalképek
Tartalom