MAGYAR UMBRIA 1929. február

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

7-29.-ig vizsgák. Aszorgalmas tanulástól elcsendesült klerikát csak az egyes vizsgák után élénkült meg. A vizsgák mindenki örömére jól sikerültek. 31. P. Magiszter kijelentette, hogy a próbalconciők a mai nappal elkezdődhetnek. A M.Umbriát lázasan készítjük. Végtelen nagy gaudiummal vettük tudomásul,hogy fr. Krizosz­tom meggyógyult. s már estére meg is érkezik. A bajt telje­sen kiheverte s közöttünk ma a legegészségesebbek egyike. Adja a jó Isten, hegy többi testvéreink is igy térhessenek vissza. S"'SRKESZTOI ÜZENETEK. N E ö-B R U N S W I C K Amerika. Fót. P. Lombos Lász­ló fejedelmi ajándékát hálatelt szivvel köszönjük. A szent este leborulva kértük a J é z u s k á t, hogy gazdag kegyel­meivel fizesse vissza Főtisztelendő Atyánk utolérhetetlen bőkezűségéti I S M E R E T L E N A D A K G Z 0-nak is köszönjük nagylelkű ajándékát. Isten fizesse megt S Z 0 M B A T H E L Y. Az utánozhatatlan szorgalommal dolgozó IFJÚSÁG munkatársait szeretettel üdvözli a MAGYAR UMBRIA. Jászberényi testvéreinknek is üdvözletünk. A vizsgák eredményéről várjuk a tudósítást. Nagy kitartást kívánunk a további munkához. Az UMBRIA segédszerkesztőjének, P. lüénesnek^ki be­tegsége miatt Szécsénybe távozott, mielőbbi felgyógyulást. Munkák beküldési határidejermá jus hő elíeje.

Next

/
Oldalképek
Tartalom