A Budapest-Margitkörúti Szent Ferenczrendiek könyvtárának könyvjegyzéke (Budapest 1905)

Index librorum homileticorum IX. et X.

69 Szaniszló Franc. Sermo funebr. super Vurum Josephuni. 522. Szaniszló Franc. Sermo post diluvium Pestiensem 524. Szegedy Pál halotti beszéde Fengler Jozsetre 535. Szepessy Alois. Vasár- és ünnepnapi beszédek 233—236. Szepessy Ignácz egyházi beszédek 482, 483, 485. Szilassy Joan Oratio funebr. super Cziráky Ant. Moy. comitem 518. Szilágyi Mart ;n. Am Feste Set. Petrus und Paulus 260. q. Thaly József. Nagyböjti szt. be&zédek 292. Talaber János egyházi beszédek 250, 487. TallafllS Jac. Am Feste Maria Magda'ena 565. Telek Józse'. Négy úrnapi prédikáczió 222. Textor Sebast. Lehrpvedigten 202. Thomas de Villanova De annre in Deum 4. Thonni Emmeran Festpredigten 88. Tiede Joh. Fridrich 424, 425. Toídy László a katholikus hitszónok 472. Tomikovich Alexander. Prov. Capistr. Sveta govorenja. 236. Tcme. Fasteupred'gten 59. Trautwein János Szent Erzsébet napjára 568. Troll Jobann. Am Feste Set. Vinzenz Ferrar. 435. Tschupick Joh Kanzelreden 62 - 67, 70, 71. Végh István egyházi beszédek 298, 223. Veith J. E. Austrias Trauer über Franz I. 539. Veith J. E. Sekundizfeier P. Becker Petrus 500. Veith J. E. Homilienkranz 91-94. Vezerle Ignácz szt. beszédek 490. Vieira Ant. Ádám Annibal prediche 245. Vivien Mich. Tertullianus praedicans 269, 270. Vtser Adam. Assumpitio ß M V. 571. Viser Adam. Sermo dual 1796 fratres de Misericordia Quinqueecclas translati sunt 652. Voigt Michael. Rede bei der Eink'e dung der Gräfin Maria Anna Erdődy 260. e. Völgyi Sylv. Oratio íunebr. super M. Theresiam 533. Vrignanina Franz Razgovori 235. Wagner Ignaz. Geistliche Anreden 279, 179. Walker Ignaz. Der erste Gottesdienst in der Kapelle Annerperg 656. Weber Joh. Rede am Dank- und Bittfeste 278. Weinhofer. Nagy-Ünnepi és alkalmi beszédei 229. Weissenbach J. A. Am Feste Set. Franz Xav. 563. Wiesinger Albert Judas der Nihilist 154. Wilks Christian Gottlieb Predigt Bibliothek 167—178. (172, 176, 177. hiányzik.) Winter Thomas. Advocatus peccatorum 89. Winter Thomas. Palinódia Libertinorum 343. Wolf Lorenz. Predigten 377.

Next

/
Oldalképek
Tartalom