Károlyi József gróf: Madeirai emlékek; Károlyi József gróf, a politikus - Fejér Megyei Levéltár közleményei 20. (Székesfehérvár, 1996)

Visszaemlékezések Károlyi Józsefre

Ami nagyon hiányzott, az a műút és a villamosítás volt. Mindkettő csak a községgé válás után, a 1950-es évek legvégén érte el akkor már Ömbölynek nevezett községet. Ez volt tehát az előzmény, amelyre a következő évek-évtize­dek eseményei épültek, és amelyhez ifjúságom emlékei kapcso­lódnak. Mindez ma már az emlékezés lehetséges torzulásaival együtt is történelem. A fentiek után emlékeimet szeretném bemutatni Károlyi Jó­zsefről. Rémlik, hogy 1923-ban, még az országhatárt szentesítő bi­zottság ottléte alkalmával járt Karulyban, Szaniszlón és Zsu­zsannamajorban Károlyi József. Biztosan tudom viszont, hogy 1924-ben akkor járt Zsuzsannamajorban, amikor az ő meghívá­sára a budapesti piarista gimnázium cserkészcsapata az ömbö­lyi erdőben táborozott, és akiket ő akkor Sík Sándorral együtt meglátogatott. Éppen József gróf ösztönzésére és közbenjárá­sára vehettem én is részt ezen a táborozáson. Ez a vele kapcso­latos első és élő emlékem. Madeira, illetve IV. Károly halála után a királyi családnál vállalt lequeitioi küldetésével kapcsolatban sokat és élvezetesen mesélt, főleg vacsora után, fehér asztal mellett az ottani mos­toha körülményekről, Zita királyné hősies helytállásáról és fő­leg Ottóról, aki már jól beszélt magyarul, és akit ő tehetséges, okos és nagy jövő előtt álló személyiségnek tartott. A történe­lem igazolta, hogy véleménye nem a legitimista vezérpolitikus elfogult ítélete volt. Megjegyzem, hogy ez a küldetése - család­dal, személyzettel együtt körülbelül két évig volt kint -ponto­sabban annak anyagi vonzata, vagy egy részének előteremtése édesapámnak is sok gondot okozott, figyelemmel Trianonra, a háború utáni konjunktúra lassulására és az akkor már közelgő világgazdasági válságra. Családi légkörűek voltak ezek a fehér asztal melletti beszél­getések, pontosabban az ő anekdotázó elbeszélései. Maga az a körülmény, hogy egy világlátott főúr, számottevő latifundium

Next

/
Oldalképek
Tartalom