Fejér Megyei Történeti Évkönyv 21. (Székesfehérvár, 1990)

Kurucz János: Mezőszilas

A különböző haszonvételekből származó jövedelem negyedévenként került kiosztásra a Losonczy család tagjai között. 1869-ben az első ne­gyedévi regáléjövedelmet a következők szerint osztották fel: Varga András Varga Lajos Huszár Pongrácz Csery Lajosné gr. Zichy Domonkos Boronkay-örökösök Márkus-örökösök Sebestyén Antal Halász-örökösök Varga István 1876-ban a Losonczyak tulajdonát képező kovácsműhely és az éjjeli­őrház jövedelme 42 Ft 97 krajcárt tett ki. A Csapókúti őrház a Losonczy és a Kenessey család közös létesítménye volt. 1885-ben ezt közös meg­egyezéssel és költséggel kovácsműhellyé alakították, árendájából még ugyanebben az évben 25 Ft folyt be a két család kasszájába. Az 1880-as évektől a Losonczy aknai a következő új családok szerepeltek; ÍBárándy, Csilléri, Somogyi, Bödös, Lorsy, Kertész, Kovács, Szántó, Vámoss, Szalay, Kováts, Kiss, Füsy, Végh, Kégly, Németh, Petes, Bús és Molnár. 1882-ben a község felső részén fekvő Burgundia köz lakói egy közkút felállítását kérték. A kút létesítését a Losonczy-íamüia vállalta azzal a kikötéssel, hogy az üzemeltetéshez a család a jogát fenntartja. 1890-ben a közbirto­kosok szilasbalhási bérházait Kertész Ferenc helybeli lakos megvásárolta 700 forintért. 79 1892-ben a község határában a következő földbirtokosok rendelkeztek a földterület nagy részével: Bauwarth Gusztáv — 110 k. hold, Bárándy ... — 295 k. hold, Bodri János — 109 k. hold, Halász Ká­roly — 150 k. hold, Eszterházy Miklós — 5760 k. hold, Kenessey Miklós — 101 k. hold, Kenessey Pongrácz — 150 k. hold, Kun György — 705 k. hold, Nicky Lajos — 3145 k. hold, Panda család — 249 k. hold, Pfeil Kris­tóf — 184 k. hold, Saáry Miklósné — 176 k. hold és Zichy Jenő — 1184 k. hold. A felsorolt birtokosok tulajdonát 8632 k. hold szántó, 42 k. hold kert, 327 k. hold rét, 2704 k. hold legelő, 68 k. hold erdő, 4 k. hold szőlő és 149 k. hold nádas képezte/ 0 1872-től a községi közigazgatási feladatokat a virilisekből és választott tagokból felálló képviselő-testület és a községi elöljáróság látta el. Az elöljáróság tagjai Kovács Pál községi bíró, Zsinka Pál helyettes bíró, Sal­lay György, majd Miklós Béla községi jegyző, Petes János közgyám, Var­ga György pénztáros és Lorsy Izodor községi orvos voltak. A képviselő-testület tagjaiként Bödös István, Borza György, Czéh Jó­zsef, Cseszkó Sándor, Csomay János, Dudar Péter, Deutsch Antal, Erdélyi Lajos, Fejes István, Gulyás István, Kajáry Kiss János, Kántor Károly, Kenessey Miklós, Kertész István, Kertész Ferenc, Kiss János, Kiss József, Korocsoner Ignác, Kovács János, Kovács Péter, Kun György, Kun István, Lelkes Antal, Lelkes Miklós, Lorsy Ármin, Magyar Vince, Molnár József, Müller Ferenc, Németh Péter, Petes György, Petes János, Petes Mihály, Petes Salamon, Semjén György, Semjén István, Semj én János, Sonnen­6 Ft 51 kr. Kiss Ferenc 6 „ 51 „ 6 51 Panda Zsófia 3 ,, 26 „ 36 89 „ Bauwarth Gusztáv 1 „ 8 „ 8 „ 37 „ Halász Károly 5 „ 43 13 Ft 2 kr. Sebestyén Antal 9 Ft 77 kr. 10 84 ,, Deutsch Gáspár — 54 ,, 6 51 Panda-örökösök 6 49 ,, 6 „ 51 „ Pfuhl Kristóf 3 37 „ 3 Ft 26 kr. Kenessey György 1 „ 68 „ 3 „ 26 „

Next

/
Oldalképek
Tartalom