Fejér Megyei Történeti Évkönyv 5. (Székesfehérvár, 1971)

Tanulmányok - Jenei Károly: Székesfehérvár körülzárása és visszafoglalása 1688-ban

14 OL, Urbaria et Conscriptiones 4. fasc. 44. no. és Holéczy, im. 55. Téves az az állítása, hogy Csókakőt és Palotát Ariezaga lipótvári parancsnok, vette vissza. Ariezagát csak 1688. április 11-én vezényelte a haditanács Székes­fehérvár blokádjához. 15 Szíj Rezső: Várpalota. Budapest, 1960, 115. Nem Eszterházi János, hanem Zichy István foglalta vissza Palotát. A szerző a visszafoglalás időpontját is tévesen közli. 16 Bécsi hadi levéltár, Hofkriegsrath, Protocollum Expedit, 1688. január nr. 24. 17 uo., 1688. január nr. 20. 18 Holéczy: i. m. 64. 19 Bécsi hadrreréltár, Hofkriegsrath, Protocollum Expedit. 1688. nr. 171. 2 « uo., 1688. február nr. 17. 2,1 uo., 1688. február nr. 212. 22 uo., 1688. február nr. 171. 21 uo., 1688. január nr. 212. 20 uo., 1688. február nr. 221. 24 uo., Feldakten 166. fasc. 2. nr. 6. Másolat a badeni nagyhercegség karlsruhei levéltárából. 25 uo., Feldakten 166. fasc. 3. nr. 2. 26 uo., Feldakten 166. fasc. 3. nr. 5. 27 uo., Hofkriegsrath, Protocollum Expedit. 1688. április nr. 66: Beck budai parancsnok jelentése, és Protocollum Reg. 1688. március 31: Válasz Eszter­házi Jánosnak. 28 uo., Hofkriegsrath, Protocollum Expedit. 1688. április nr. 50 és 78. Ricciardi a kísérlet sikere esetére jutalomként főhadbiztosi állást kért. 28 Bécsi hadilevéltár, Hofkriegsrath, Protocollum Expedit. 1688. április nr. 156 és 159. sz.: Biszterzky Ernő és Eszterházi János jelentései a hadi­tanácshoz. 30 Bécsi udvari kamarai levéltár, Hoffinanz Ungarn 1688. április 8. 31 uo., 1688. április 12. Lipót utasította az udvari kamarát, hogy Ariezagának a székesfehérvári blokáddal kapcsolatos kiadásaira a hadipénztárból 600 aranyat fizessen ki. 32 Bécsi hadilevéltár, Hofkriegsrath, Protocollum Expedit. 1688. április nr. 253. 33 uo., 1688. április nr. 215. 34 Bécsi udvari kamarai levéltár, Hoffinanz Ungarn 1688. április 22. 35 Bécsi hadilevéltár, Hofkriegsrath, Protocollum Expedit. 1688. április nr. 204 36 uo., 1688. április nr. 288: Batthyány Ádám jelentése. 37 uo., 1688. április nr. 249: Ariezaga jelentése április 22-ről Csókakőről. 38 OL, Batthyány család levéltára, Missiles 12076 sz.: Batthyány Ádám 1688. április 28-án Kertáról értesítette Eszterházi Jánost jöveteléről. 38 Holéczy im., 65. 40 OL, Batthyány család levéltára, Török iratok 249. csomó. 41 uo., Missiles 13605 sz.: A. székesfehérvári török parancsnok eredeti levele. 42 uo., Török iratok 249. csomó. 43 uo., Missiles 51448 sz.: A székesfehérvári török parancsnokok eredeti levele. 44 uo., Missiles 51447 sz. 45 A székesfehérvári kapitulációs szerződést elsőnek Kárffy Ödön közölte: Hadtörténelmi Közlemények 1910, 499—500, az Országos Levéltár kamarai osztályán lévő másolati példány alapján. A szerződés egy példánya meg­található a bécsi hadilevéltárban is. 46 OL, Batthyány család levéltára, Missiles 2873 sz. Batthyány Ádám levelé­ben szerepel a következő mondat is: „Az Capituláció mindenben hasonlét az Egri Capitulációhoz." A mondatot azonban áthúzta. 47 Bécsi hadilevéltár, Hofkriegsrath, Protocollum Expedit, 1688. május. nr. 176. 48 uo., 1688. május nr. 143. 49 OL, Litterae ad Cameram Posoniensem exaratae 82. cs.: Kovács Pál sümegi vajda panaszos levele a magyar kamarához. Eszerint Székesfehérvár körül­zárásában részt vett. A kapitulációs szerződés megkötése után sátrában több törököt megvendégelt, sőt nála is aludtak. Néhány gyapjú takarót ajándékoztak neki, melyeket a veszprémi harmincados lefoglalt, midőn azokat haza akarta vinni. A lefoglalt tárgyakat nem kereskedésből és nem pénzért vette. Kéri a harmincad alóli mentesítését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom