Evangélikus Népiskola, 1935

1935 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE ALAPÍTOTTA: PAPP JÓZSEF 1924. Januér 1-től 1934. december 81-ig szerkesztette és kiadta: KRUG LAJOS Szerkeszti: SOMOGYI BÉLA Kiadja; AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET A LAP SZELLEM! RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK A SZERKESZ­TŐSÉGHEZ (KÖRMEND), AZ ELŐFIZETÉSI DÍJAK AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET PÉNZTÁRA CEGLÉD (42.523 SZ. CSEKKSZÁMLA) CÍMÉRE KÜLDENDŐK XLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1935. ÉVI JANUÁR H& Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő Röttig-Rom waiter Nyomda Bérlői Soproa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom