Evangélikus Népiskola, 1929

1929 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS tanítóegyesület hivatalos közlönye Felelős szerkesztő és kiadó KRUG LAJOS a dunántúli egyházkerüieti és országos evang. tanító- egyesület elnöke. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK. XXXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1929. ÉVI JANUÁR HÓ Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő HtTTM-MWWALTM NYOMD A-RÉSZV ÍNYT ARS At As, SOPRON.

Next

/
Oldalképek
Tartalom