Evangélikus Népiskola, 1928

1928 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő és kiadó KRUG LAJOS , a dunántúli egyházkerületi és országos evang. tanító- egyesület elnöke. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC- JÓZSEFTÉR 10) KÜLDENDŐK. ♦♦♦♦ XXXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1928. ÉVI JANUÁR HÓ ♦♦♦♦ Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő RftTTIG-ROMWAUER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁR6A6Á6, SOPRON.

Next

/
Oldalképek
Tartalom