Evangélikus Népiskola, 1918

1918 / 1-2. szám

• NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT. AZ ÁG. HITV. EVANG. TANÁROK ÉS TANÍTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TANÍTÓI SZAKOSZTÁLYÁNAK S A DUNÁNTÚLI .EGYHÁZKER. TANÍTÓEGYESÜLETNEK v HIVATALOS" KÖZLÖNYE." Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF.------------—-— A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DIJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON) KÜLDENDŐK. XXX. ÉVFOLYAM 1-2. SZ. 191Ö. JANUÁR HÓ. ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 8 K. -)- 4 K. háborús pótlék. Fél évre 4 K. 2 K. háborús pótlék. Negyed évre 2 K. -j- 1 K. háborús pótlék. SOPRON. PIRI ÉS SZÉKELY KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom