Evangélikus Népiskola, 1916

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT. AZ ÁG. HITV. EVANG. TANÁROK ÉS TANÍTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TANÍTÓI SZAKOSZTÁ­LYÁNAK S A DUNÁNTÚLI EGYHÁZKERÜLETI TANÍTÓEGYESÜLETNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: PAPP JÓZSEF. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DIJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON) KÜLDENDŐK. XXVIII. ÉVFOLYAM 1—2. SZ. 1916. JANUÁR HÓ. ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 8 KORONA. FÉL ÉVRE 4 KORONA, NEGYEDÉVRE 2 KORONA. SOP;RON. PIRI ÉS SZÉKELY KÖNYVNYOMDÁJA. 1916.

Next

/
Oldalképek
Tartalom