Evangélikus Népiskola, 1911

1911 / 7. szám

/ EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA. Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat. Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 írt/ fél évre 3 „ (1.50 írt.) A lap szellemi részét illető közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. XXIII. évf. Sopron, 1911 julius hó. 7. sz. Sopron., Röttig Gusztáv és Fia kő-, fény- és könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom