Evangélikus Népiskola, 1896

1896 / 1. szám

EVAHGEL1KUS NÉPISKOLA. Nevelés- és oktatásügyi havi ioWóirat. — Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEK _ Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 írt.) fél évre 3 „ Cl-50 frt.) A lap szellemi részét illető közlemények úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. VIII. évfolyam. Sopron, 1896. január hó. 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom