Evangélikus Népiskola, 1893

1893 / 8-9. szám

J EVANGÉLIKUS NEFISKOLA. Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat — Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. — Megjelenik minden hó elején. Előfizetési ára: egész évre 2 írt,- fél évre 1 írt. A lap szellemi részét illető közlemények úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanitóképző-intézet) küldendők. V. évfolyam. Sopron, 1893. aug.—szept. 8.—-9. szám. Sopron, Nyomatott Lit fass Károly könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom