Zsilinszky Mihály: Az 1637/8-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Budapest 1885. (Értekezések a történelmi tudományok köréből XII. kötet. III.)

semmi határozott hir nem érkezett Pozsonyba. Ennek követ­keztében november huszadikán küldöttség ment a nádorhoz, Veszprémből: Körböy István és Darázs István. Zalából: Pernyeszy Ferencz és Lippay Gáspár. IV. Horvát részről. Szlavóniából: Kőrös megyéből: Szakmárdy János. Zágráb megyéből: Potnicliovics György. Várasd megyéből: Cserenkóczy Gábor. A Sziavon-, Dalmát- és Horvátország rendéinek követei : Bogdán Márton, zágrábi prépost. Csernkóczy Gábor, váradi, Petrikovicli György, varasdi. Negyedik Rend. A s z a b a d k i r. és bányavárosok követei: Pozsonyból: Szeleczky Jakab és Heucbelin Gáspár. Sopronból: Artner Erhard és Vitnyédy István. Nagyszombatból: Bogdanóczy György és Huszár Péter. Szakolczáról: Horváth György és Túróczy György. K a s s á ró 1: Debreczeni Mihály és Reviczky János. Eperjesről: Questoris Jakab és Langfelder Dániel. Lőcséről: Sándor János és Teuffel Kristóf. Bártfáról: Glacz Miklós. Sz ebe n bői: ? Modorból: Radimóczy György és Kempius János. Trencsénből: Leszenyei János és Ladiszlaides. 0-Zólyomból: Stimmely Timóteus és Venczelius Márton. Korponáról: Kusztra Mihály és Csernák János. A hét bányavárosból: Körmöczről: Miller Zacharias. Selmecz'röl: Hosz Gábor. Beszterczebányáról: Raminger György és Keviczky Menyhért Libetbán y[k r ó 1 : Márczius Kristóf. Nagybányáról: ? Szathmárról: ? Németiből: '< Varasáról: Simonics Szaniszló. Kapronczáról: Szakmárdy János. Kőrösről: Garay István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom