Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Budapest 1907.

HARMADIK RÉSZ. A XIX. század történelme. - XXI. A vallásegyenlőség. Ostromállapot, provizórium és a pátens

Oldal Nikolsburg 187 Káldi György 188 Brandenburgi Katalin aláírása 189 I. Rákóczy György 192 Gusztáv Adolf 193 I. Rákóczy György atyai utasításának első lapja 197 II. Rákóczy György 202 » » aláírása 203 Berencs 206 Ruyter Mihály admirális 207 Apafi Mihály 208 Gróf Thököly Imre 211 Apafi Mihály aláírása 214 A vallásszabadság emlékére vert érem 219 Thurzó György nádor aláírása 234 Thurzó Szaniszló 237 » » aláírása 239 A Komjáti-kánonok címlapja 249 Lorántffy Zsuzsanna urasztalterítője 255 "Wittnyédy István kezeírása 268 Bisterfeld János Henrik aláírása 275 Lorántffy Zsuzsanna 276 Comenius Arnos János névaláírása 277 Debreceni deák és senior a XVII. században 284 Szenczi Molnár Albert babérkoszorúja 287 Apáczai Magyar Encyclopaediájának címlapja 292 Szenczi Molnár Albert 296 Komáromi Csipkés György bibliájának címlapja 299 Szenczi M. Albert zsoltáros könyve - 307 Magyari István munkájának címlapja 313 Alvinczy Péter névaláírása 317 Sámbár Mátyás védelmezésének címlapja 325 A Rákóczy biblia díszítése 327 Gróf Károlyi Sándor 333 III. Károly 336 Erzsébet császárné 337 Jeszenák Pál 342 Buda és Pest képe III. Károly idejében 343 Mária Terézia arcképe és névaláírása 351 Prónay Gábor 357 Ráday Gedeon 358 » » aláírása 359 Nagy Frigyes 360 Savoyai Eugén herceg 363 A helytartótanács pecsétje 367 Erdély nagyfejedelmi címere 371 Galgóc vára 377 História Ecclesiae Reformatae címlapja 381 Tristissima Ecclesiarum Hungáriáé címlapja 382

Next

/
Oldalképek
Tartalom