Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron 1924.

ELSŐ RÉSZ. Az egyes egyházközségek története. - V. A Batthyányak urodalmai Vas megyében.

szállott ki ez ügyben 1661. Öriszigetre. Itt adta elő Hempel a vádjait. Különösen az fájt neki, hogy egy bizonyos Hagel úr még a törvényes vokációját is kétségbe vonta, holott ő a legnagyobb veszedelmek között végezte lelkészí szolgálatát. Schranz Rőeb esküdt (ex Groden v. Grodnau) és Vankó Márton alsólövői esküdt az egész kommunitás nevében panaszolták fel, hogy Hempel szemei­nek gyengesége miatt már az epistolát és az imádságokat sem tudja olvasni s oly gyengén prédikál, hogy nem értik meg s többen inkább a szomszédos plebánusok beszédeit hallgatják. A vita hevében Hempel a tárcsái Schrancz Rupertust hazug gyujtogató­nak is nevezte, de kibékültek. A bizottság úgy végzett, hogy Hempel és Beringer Tóbiás adjunktus vasárnaponként felváltva, nagy ünnepnapokon pedig mindig Beringer prédikáljon, a fizetést pedig felezzék meg mindaddig, míg Hempel számára a kerület más állást fog szerezni. Másodszor 1661. okt. 15-én járt Musay püspök Tárcsán egyházlátogatáson. Nemes Buzai Mátyás csűréken voltak ekkor együtt, melyet tíz évre vettek bérbe 20 forintért. A csűrhöz tartozó házat és földeket Krausz Dávid mészáros birta. A csűr vagy fatemplom (templum ligneum) szőnyeggel és képekkel volt díszítve, oltár helyett asztal volt a közepén feszülettel. A lelkész most is Hempel Péter, ki már nagyon öreg és beteg. Mellette Beringer Tóbiás, a sziléziai Lígnitzből való fiatal pap segédkezik, akit Musay 1661. márc. 9. a kőszegi német templomban avatott fel. A két lelkésznek azonban nem volt elég a fizetés és Beringer­nek rendes lakása sem volt. Büchler István felsőlövői tanító végezte most is a kántori teendőket, de jelenvolt Canisius György gyimótfalvi tanító és még 3 tanító is. Most ís tíz falu hívei voltak együtt, Felsőlövőről Bruckner Kristóf, Alsólövőről Böhm Mátyás. 1 Sóshegy (Waldeck seu Sulzriegel). Itt főként az evang. bányászok kedvéért engedték meg, hogy templomot építsenek. De ennek idejét nem tudjuk. Ebbe jártak a hívek 1673-ig. Sulz­riegel 1681. és 1687. fordul elő az elvett templomok jegyzékében. (Zsilinszky M. III. 498. 561.) Grodnó (Grodnau), Villamos (Willersdorf), Hamvasd, (Aschau), Háromsátor (Dreihütten), Határfő (Schmidraith), Buglócz (Schrei­bersdorf), Rődöny (Riedlingsdorf), Vágod (Holzschlag) stb, filiákról XVI. és XVII, századbeli forrásaink nem emlékeznek, 1 1652. és 1659. ehlátog. jkvek. Egyet, levéltár V. 10, 389. 1. Payr, Eht. Eml. 93. Ker. jkv. 508.

Next

/
Oldalképek
Tartalom