Evangélikus Nevelő 1947-1948

1947. július

Evangélikus Nevelő AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ TANÍTÓI ÉS TANARI ÉRTESÍTŐJE ______________T ARTALOM ____________ B eköszöntő. D. Kapi Béla. — Egyház és iskola. Veöreös Imre. — Melnnchthon Fülöp. Podmaniczky Pál. — Mit tegyen az egyház középiskoláiért? D.r. Bukov- szky Ferenc. •— Az evangélikus tanító­ság problémái. Zaoher Lajos. — Új iskolák új lehetőségek: Dolgozók isko­lája. Molnár Béla. — Ludván Sándor f Hajas Gyula. — A mi iskoláink. Ku­száik István. -— Püspöki Kar körlevele. Szerkeszti: GROÓ GYULA IFömunkatársak: BENCZÚR LÁSZLÓ Dr MÁDY ZOLTÁN PRÖHLE JENŐ TÓTH LÁSZLÓ ZACHER LAJOS Kézirat gyanánt. 1947. évi Június havi szám. Egy szám ára hivatalos példánynál 4 forint, egyébként 3 forint Cím: Győr, Itáth Mátyás-tár 1. CseÄszämla: 11.676

Next

/
Oldalképek
Tartalom