A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem nyolcosztályú népiskoláinak tanításterve. Győr 1943.

ô Oldal: sor: 29. 18. 30. 4. 13. 31. 16. 19. 35. 32. 6. 34. 4. 36. 22. 23. 37. 7. 40. 9. 41. 29. 43. 5. 48. 39. 49. 33. 50. 27. 52. 10. 12. 52. 32. 35. 53. 3. 60. 22. 24. 64. 2. 68. 13. 71. 6. 91. 10. 22. 25. 92. 2. 9. 12. 15. 93. 7. 21. 26. 29. 31. 34. 94. 3. 30. 33. cím: község után: egyházközség; megye után: egyházmegye, község után: egyházközség, megye után: egyházmegye, községi után: egyházközségi, község után: egyházközség, nagyjaink után: egyházi nagyjaink, község után: egyházközség, megye után: egyházmegye, községi után: egyházközségi, lakosságának után: és az egyházközségi tagoknak község után: egyházközség, megye után: egyházmegye, egyházkerület, község után: egyházközség; megye után: egyházmegye, kapcsolat után: a község egyházmegyéje s a vele való kapcsolat. Hazánk után: népe; térképe után: vallási megoszlása, a különböző hitvallású keresztyének. elhelyezkedése után: vallása, sűrűbb evangélikus lakosságú vidékek, egyházkerületi beosztás. elején: és terjesztői: Dévay Biró Mátyás, Sztáray Mihály, Szegedi Kiss István, Károlyi Gáspár, Szenczi Molnár Albert, testőrség után: Az evangélikusság háttérbe szorítása, testőrség után: Az evangélikusság háttérbe szorítása, népszámlálás után: az egyházi anyakönyvek, vendégforgalom után: az egyháztagság; művelt után: val­lásos és erkölcsös, közjegyző után: az egyházi bíráskodás, képviselőválasztás után: az egyházi választások, ember után: az evangélikus ember; nemzeti után: egyházi, gazdasági és háztartási iskolák után: evangélikus nép­főiskolák. családi élet helyett: evangélikus családi élet. jó után: evangélikus, végén: Luther rózsa. dalanyagát után: az egyházi ének tanításterve és tisztasága után: Bibliája, énekeskönyve, tisztasásra után: Bibliai mondások a falon, végén: Biblia az asztalon, énekeskönyv, imakönyv. Karácsony előtt: Advent, torkosság után: Ima étkezés előtt és után. beosztása után: imádkozás, éneklés, elején: Nagypéntek. végén: A mi templomunk. Emberé a munka, Istené az áldás, karácsonyra utárj: ádvent, tisztasága után: Az ember lelke, tanító, lelkész, szegényház után: az egyház szegényein való segítés, hogyan előtt: Nagypéntek, miért legnagyobb ünnepünk? végén: neves lelkészek, tanítók emléke, munkája után: Isten segítségének kérése a tanév elején, község után: az egyházközség jóltevőiről, alapítóiról, képek után: bibliai mondások

Next

/
Oldalképek
Tartalom