A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Miskolci Jogakadémiájának tanárai: Emlékkönyv az ágostai hitvallás négyszázados évfordulója ünnepére. Miskolc 1930.

EMLÉKKÖNYV AZ ÁGOSTAI HITVALLÁS NÉGYSZÁZADOS ÉVFORDULÓJA ÜNNEPÉRE ÍRTÁK: A TISZAI ÁG. HITV. EV EGYHÁZKERÜLET MISKOLCI JOGAKADÉMIÁJÁNAK TANÁRAI. MISKOLC, 1930. NYOMATOTT IFJ. LUDVIG ÉS JANO VITS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom