Podmaniczky Pál: A reformáció neveléstörténeti jelentősége. Sopron 1916.

A REFORMÁCIÓ NEVELÉSTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE. A SOPRONI ÁO. HITV. EV. THEOL. AKADÉMIA NAOYTISZTELETÜ TANÁRI KARA ÁLTAL QYAKORLATI THEOLOOIÁBÓL TEENDŐ THEOL. TANÁRI VIZSOÁLATA SZÁMÁRA KITŰZÖTT PAEDAOŐOIAI TÉTEL OYANÁNT KIDOLOOZTA BÁRÓ PODMANICZKY PÁL. NYOMATOTT PIRI ÉS SZÉKELY KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SOPRON. 1916.

Next

/
Oldalképek
Tartalom