Daxer György: A páli és jánosi theologia központi eszméjének összehasonlítása. Békéscsaba 1909.

A PÁLI ÉS JÁNOSI THEOLOGIA KÖZ­PONTI ESZMÉJÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZOK EREDETÉRE, * FEJLŐDÉSI FOKÁRA ÉS JELENTŐSÉGÉRE * ÚJSZÖVETSÉGI THEOLOQIAI TANULMÁNY. IRTA: Lie. D R DAXER GYÖRGY, EV. FÓOIMN. TANÁR. 1909. Nyomatott a „CORVINA"-könyvnyomdában Békéscsabán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom