Szelényi Ödön: A protestáns pedagógia eszméje. Eperjes 1908.

r A PROTESTÁNS PEDAGÓGIA ESZMÉJE. IRTA DR- SZELÉNYI ÖDÖN EV. LÍCEUMI TANÁR. Felolvastatott az Országos Ág. hitv. ev. Tanáregyesületnek • 1908. június 10-ikén Eperjesen tartott közgyűlésén. • EPERJES KÓSCH ÁRPÁD KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZETÉBŐL 1908.

Next

/
Oldalképek
Tartalom