Sörös Béla: A magyar liturgia története I. A keresztyénség behozatalától a XVI. sz. végéig (Budapest, 1904)

MAGYAR LITURGIA TÖRTÉNETE IRTA SÖRÖS BÉLA A BUDAPESTI KIR. ORSZ. GYŰJTŐ-FOGHÁZ REF. LELKÉSZE I. KÖTET A KERESZTYÉNSÉG BEHOZATALÁTÓL A XVÏ. SZÁZAD VÉGÉIG BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1904

Next

/
Oldalképek
Tartalom