Margócsy József: Az evangyelmi keresztyén-vallás főbb vonásokban s egyház-történelmi keretben. Konfirmandusok tankönyve. 2. kiad. Losonc 1904.

AZ EVANGYELMl KERESZTYÉN-VALLÁS FŐBB VONÁSOKBAN S EGYHÁZ-TÖRTÉNELMI KERETBEN. KONFIRMANDUSOK I TANKÖNYVE. II-IK KIADÁS. <5 MARGÓCSY JÓZSEF LOSONCZl EV. LELKÉSZ S PESTMEOYEI ÉRD. FŐESPERES. LOSONCZ, 1904. NYOMATOTT KÁRMÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom