Rácz Károly: A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. I-III. Lugos 1899-1909.

I FÜZET A POZSONYI VÉRTÖRVÉNYSZÉK ÁLDOZATAI 1674-ben.

A POZSONYI áldozatai 1674-ben. IRTA ÉS KIADTA RÁCZ KÁROLY 1869—1872-ig albertfalvai, 1873—1874-ig gádorosi, 1874—1884-ig ménes-gyoroki, 1884. óta szapáryfalvai református lelki- pásztor, bunya-szegszárdi beszolgáló lelkész és 136 szórványban élő reformátusok lelki gondozója, a Jézus Krisztus méltatlan szolgája. HARMADIK BŐVÍTETT KIADÁS. Első kiadás: Sárospatak 1874. Második kiadás: Lugos 1889. I-ső füzet. Ára 1 korona 80 fillér. De Ruyter és Dr. Kohlbrügge arczképével. 1909. nyomatott virányi János könyvnyomdájában lúgoson.

Next

/
Oldalképek
Tartalom