Zoványi Jenő – Révész Kálmán – Payr Sándor: Magyar protestáns egyháztörténeti monographiák. Budapest 1898. (A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai)

MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG KIADVÁNYAI. SZERKESZTI SZOTS FARKAS TITKÁR. MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI MONO GR APHTÁK. I. KÖTET. MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI MONO GR APHTÁK. I. KÖTET. ÍRTÁK: ZOVÁNYI JENŐ, RÉVÉSZ KÁLMÁN, PAYR SÁNDOR, FÖLDVÁRY LÁSZLÓ. BUDAPEST, 1898. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom