Zsedényi Béla: Az eperjesi ev. kollégium nemzetközi sorsa és jogi személyisége (Miskolci Jogászélet Könyvtára 88. Miskolc, 1933)

MISKOLCI JOGÁSZÉLET KÖNYVTÁRA 88. SZÁM AZ EPERJESI EV. KOLLÉGIUM NEMZETKÖZI SORSA ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGE IRTA: ZSEDÉNYI BÉLA dr. jogakadémiai ny. rendes tanár, egyetemi m. tanár 1933 Iíj. LUDVIG ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA MISKOLC TELEFON: 8-82

Next

/
Oldalképek
Tartalom