Emlékkönyv … a reformáció négyszázados évfordulója alkalmából (Budapest, 1918)

Emlékkönyv a magyarországi református és a magyarországi ágostai hitv. evangélikus keresztyén egyházak által a reformáció négyszázados évfordulója alkalmából 9 Budapesten, 1917. évi október hó 31. napján tartott országos jubiláris emlékünnepélyről. A magyarországi református és ágostai hitv. evangélikus egyházak hivatalos kiadványa. Budapest, Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság 1918.

Next

/
Oldalképek
Tartalom