Frenyó Lajos: Adalékok a szlovenszkói evangélikusok liturgiájának történetéhez (Rozsnyó, 1937)

- F q ^^^ΗρρίΗΗ MÜUM a szlovenszhűi evongélihusoh litupgiájónoh törtenetéhez. Zsinati végzések, hftvallási cikkek, gyűlési határozatok s egyéb a liturgiára vonatkozó intézkedések 1520—1936. Ös szegyüjtötte: FRENYÓ LAJOS a SzMESz liturgiái bizottságának tagja. A Szlovenszkói Magyar Evangélikus Szövetség kiadása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom