Tanodai hirlemeny 1846-1847

A PESTI PROT. EV. VÁROS-ESPERESSÉG1 GYÜLEKEZET ÖSSZES TANINTÉZETEIRŐL KIADTA A NYÁRFÉLÉVI NYILVÁNOS ÉS KÖZVISGÁLATKOR (Június 21 — 30-ig) AZ INTÉZETI TANÍTÓI KAR NEVÉBEN AZ IGAZGATÓ. MÁSODIK ÉVFOLYAM. Tartalom: A pesti gyülekezetben fenálló gyámolda ismertetése. — Prot. tiszti fizetések, tanítói és tanítási dij. — 184%-ik évi tanodái hirlő: I. Statistika. — II. Tanulmányi értesítés. — III. Taneszközök. — IV Évi történet — V. Visgálati rend és tudnivalók. Kapható 10 p. kron az igazyalóná/ és a tanár uraknál, jövőben kiadandó uj tan- hirlemények költségének fedezése javára. — Azonkívül kapható még a múlt évi tanhirlö is 6 p. kron, a meüyre rövidítés okáért az ideiben gyakran kelle történnie hivatkozásnak. PESTEN. NYOMATOTT T RATTNER-KÁ ROL Y I BETŰIVEL, DRI UTSZA 453. sz. 184*1 j-"1 TANÉVI v ^ Tliiiál ilILIltif

Next

/
Oldalképek
Tartalom